Pomaranče so v Andaluziji izvozni produkt, na mestnih ulicah Seville pa pomarančevci prav v tem času, ko dozorijo, mestnim ulicam ponujajo čudovito podobo. Pred slabimi 1000 leti so drevesa v tem delu Španije nasadili Arabci, šele v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja pa so njihovo število – dotlej je bilo na mestnih ulicah le nekaj tisoč dreves – krepko povečali. Zdaj jih je že skoraj 50.000, vsako leto pa na njih zraste okoli 5700 ton pomaranč. Te za mestne oblasti pogosto pomenijo precejšnjo težavo, saj popadajo z dreves in so tako precejšen zalogaj tudi za čistilna podjetja. Namesto da bi pomaranče kot odpadki pristale na smetišču ali v predelavi za biološka gnojila, jih bo zdaj predelalo vodnogospodarstveno podjetje. Z zgolj četrt milijona evrov investicij bo občina začela iz pomaranč proizvajati elektriko – konkretno bo to videti tako, da se bo med fermentacijo sadežev sproščen metan uporabilo za poganjanje generatorjev, ki bodo proizvajali elektriko. S pilotnim projektom pridobljena elektrika bo sprva namenjena za poganjanje čistilnih naprav za pridobivanje pitne vode, ki so energetsko zelo potratne. Zaradi obilice sadežev pa se mestne oblasti nadejajo, da bodo čez čas iz pomaranč proizvedeno elektriko lahko vnovič vračali v električno omrežje in se bo s to elektriko oskrbovalo tudi domove. Prve raziskave so pokazale, da bi z eno tono pomaranč lahko z energijo oskrbovali pet domov dnevno. Slednjič naj bi elektriko zagotovili za več kot 70.000 gospodinjstev. Župan Seville pričakuje, da jim bo s pomočjo njihove mestne znamenitosti uspelo v prihodnjih letih doseči podnebne cilje in energetsko samozadostnost.