V SFC so pojasnili, da je bilo iz izhodišč, ki so jih od ministrstva za kulturo prejeli novembra lani, ob pozivu k pripravi predloga programa delovanja javne agencije za film za leto 2021 razvidno, da bo SFC razpolagal s 6,4 milijona evrov. V SFC tako trenutno pričakujejo še odločbo za preostanek sredstev v višini nekaj manj kot 2,9 milijona evrov, ki bodo med drugim omogočila objavo rednih letnih razpisov.

Prav objava rednih letnih razpisov je izredno pomembna za ustvarjalce, da lahko načrtujejo projekte, še posebej po minulem letu izostankov v financiranju slovenskega filma. Po več pozivih filmarjev vladi je namreč SFC šele na zadnji dan leta 2020 prejel nakazilo iz proračuna v višini 1,95 milijona evrov za plačilo obveznosti do filmskih producentov. A pri tem gre za kritje projektov za nazaj, SFC pa sicer ob začetku vsakega leta prejme odločbe za delovanje v tekočem letu. V SFC so zapisali, da so doslej za leto 2021 od ministrstva za kulturo prejeli odločbi za skupno vrednost 3.503.119,66 evrov. »Od tega nekaj več kot 800.000 za programske aktivnosti ter delovanje SFC, okoli 2,7 milijona evrov pa za transferne stroške – gre za sredstva za nadaljevanje financiranja projektov, ki smo jih v preteklosti delno že financirali in so bili že uvrščeni v Nacionalni razvojni program (NRP).«

Neustrezno umeščanje filmskih projektov

Sicer je SFC v letu 2020 počrpal 85,49 odstotka razpoložljivih sredstev za filmske transferje. Za preostanek sredstev v višini skoraj 729.400 evrov, ki jih zaradi zapletov z uvrščanjem filmov v NRP ni bilo mogoče počrpati, so že ob koncu lanskega leta izrazili pričakovanje, da bodo dodatno razpoložljiva v letu 2021, saj so zahtevki producentov v tej vrednosti ostali neplačani, te obveznosti pa so se prenesle v letošnje leto.

Na vprašanje, kako komunicirajo z ministrstvom oziroma vlado glede tega, da še nimajo vseh sredstev za delo v letu 2021, so v SFC zapisali, da ministrstvo za kulturo redno seznanjajo z zagatami, v katerih so se znašli zaradi nepotrebnih birokratskih zapletov. »Še naprej ostajamo na stališču, da je umeščanje filmskih projektov v NRP za filmsko področje neustrezno, in ministrstvu smo predlagali, da se to smiselno odpravi, saj sredstva, ki jih država vlaga v filmske projekte, po veljavni zakonodaji ne predstavljajo investicije, temveč državno pomoč tistim, ki filme ustvarjajo,« so dodali. sta