No, da bi šel predsednik SDS Pahorju naproti, ni bilo upati, tak pač je in dobro ve, da je hierarhija le formalna, da mu šef države ne more nič, da ne zmore niti javnega distanciranja od njegovih početij in opredelitev. Ob tem pa ga je neuspeh konstruktivne nezaupnice še okrepil. Spoznal je, črno na belem, da ima pod seboj povsem poslušno in vodljivo vladno in politično ekipo, s katero počne, kar se mu zahoče. »Pogovor nikoli ne škodi,« je dejal Janša na sredinem srečanju pri Pahorju in odposlal vsem parlamentarnim strankam neki predlog dogovora o sodelovanju, a ni dal enega zagotovila, da bo nehal napadati medije, sodstvo, kulturnike in civilno družbo, da bo nehal izvajati sebi všečne kadrovske spremembe in gojiti zunanjo politiko, ki nam ruši ugled.

In se draženja ter provokacije seveda nadaljujejo. Mu je bilo treba, recimo, s tvitom razhuditi še islamsko skupnost? Poobjavil namreč je, da je Koran knjiga, ki je povzročila največ smrti, trpljenja, zatiranja, osiromašenja in družbene zaostalosti. A dobro ve, da »križarske vojne« ni sprožil Koran, da imajo tudi evangeliji in Biblija svoje grehe ter da je človeštvo največjo morijo utrpelo zaradi Mojega boja (Mein Kampf).

To, da so permanentni kulturni in verski boj ter razlikovanje oziroma razvrščanje ljudi po rasi, narodnosti, veri in še čem del SDS-ovske ideološko-politične agende, je razvidno tudi pri komaj opaznih in navidezno nedolžnih spremembah zakona o prijavi prebivališča, ki ga je parlamentarni odbor za notranjo politiko že podprl in čaka le še na sprejem v državnem zboru. Sam predlog zakona, tako kot ga je sestavila vlada, ne bi bil problematičen, če ga s podporo največje vladne stranke ne bi dopolnila Jelinčičeva Slovenska nacionalna stranka z določilom v 7. členu, da »posameznik ob prijavi stalnega prebivališča, stalnega naslova v tujini ali spremembe« tega navede poleg običajnih stvari, kot so ime in priimek, EMŠO, kraj rojstva in prebivanja ter državljanstvo, še podatke o narodnosti, veroizpovedi in maternem jeziku.

Treba je reči, da je tovrstno evidentiranje sodilo v metodologijo popisovanja prebivalstva, ki smo jo opustili pred desetimi leti prav zaradi tega, ker smo z družbenim napredkom spoznali, da se s tem grobo posega v zasebno in družbeno sfero državljank in državljanov. Ob tem konkretnem zakonu pa lahko zapišemo, da tovrstno zbiranje podatkov, s pravnega vidika, s samim prebivališčem nima nič skupnega, zbrani pa bi bili ti podatki in trajno hranjeni v centralnem registru prebivalstva ter uporabni tudi za kak drug namen. To je odločno v nasprotju s sodobnimi demokratičnimi in evropskimi načeli. Spomnimo, da splošna uredba o varstvu osebnih podatkov, ki jo je leta 2015 sprejela Evropska unija (GDPR), v 9. členu izrecno prepoveduje obdelavo osebnih podatkov, ki razkrivajo rasno in etično poreklo ljudi, prav tako je takšno razvrščanje v nasprotju s temeljnimi načeli evropske konvencije o varstvu človekovih pravic.

V Kopru, v krogu civilne družbe italijanske narodne skupnosti, je bila spisana peticija – podpisale so jo prepoznavne osebnosti lokalnega javnega in političnega življenja tudi iz večinskega naroda – ki poziva k umiku Jelinčičevega amandmaja oziroma k zavrnitvi zakonske novele, če bi ta o(b)stala. In peticiji dobro kaže: kot je dejal italijanski poslanec Felice Žiža, je že vložen amandma na amandma, ki bi naj tistega spornega izničil. No, bomo videli.

Aurelio Juri, Koper