Voditelji so danes v skupni izjavi ocenili, da epidemiološke razmere ostajajo resne in da so nove različice dodaten izziv, zato je treba ohraniti stroge omejitve in obenem okrepiti prizadevanja za dobavo cepiv. Izpostavili so nujnost pospešitve procesa odobritve, proizvodnje in razdeljevanja cepiv ter cepljenja ter potrebo po krepitvi nadzora nad novimi različicami in zmogljivosti njihovega prepoznavanja.

Ob težavah pri dobavi cepiv, zlasti z britansko-švedskim podjetjem AstraZeneca, so farmacevtskim podjetjem posredovali odločno sporočilo, da morajo zagotoviti predvidljivost proizvodnje cepiv in spoštovati pogodbene obveznosti. Neuradno se je z vrha poročalo tudi o pozivih k ostrejšemu pristopu do podjetij, ki ne spoštujejo obveznosti, v okviru mehanizma za nadzor izvoza cepiv.