Na občinskem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet so pojasnili, da so bile površine v Zajčji dobravi že pogozdene in da zadnja štiri leta tam potekajo gojitvena dela. »To pomeni, da se vsako leto izvede obžetev (odstranjevanje robide, praproti, invazivnih vrst),« so zapisali in dodali, da težavo predstavlja visok delež smreke, ki zadnja leta pospešeno peša in jo je treba zaradi varnosti odstranjevati. »Pogosta intervencijska dela zaradi smreke povzročajo dodaten stres v gozdu in upočasnjujejo pomlajevanje. Pred nekaj leti je bil izveden tudi poskus pogozditve z duglazijo, a se je izkazalo, da so tla relativno siromašna, tudi obremenitev z obiskovalci je velika,« so nekaj težav navedli na občini.