Čeprav se morda zdi, da je pandemija koronavirusa postavila svet na glavo, se demografski trendi na to ne ozirajo. Evropa in z njo Slovenija se še naprej pospešeno starata. Demografske spremembe kličejo po hitrem, a učinkovitem in premišljenem ukrepanju, saj se ob pomanjkanju delovne sile, ki preti Evropi, soočamo tudi z njenim staranjem. Slovenija ima v evropski skupnosti eno najnižjih stopenj delovno aktivnega prebivalstva v starostni skupini od 55 do 64 let. Ta je leta 2018 znašala 47 odstotkov, medtem ko je povprečje v EU 58,7 odstotka.

»V prihodnje bodo uspevale organizacije, ki so med seboj povezane, odzivne in agilne na poslovne potrebe okolja, ter tiste, ki delujejo kompetentno. Vloga starejših zaposlenih je pri tem ključna, saj so prenašalci znanja, ciljne kulture, pravih vrednot in povezanosti v podjetjih,« pravi mag. Janez Žezlina, eden od izvajalcev e-delavnic Zavzeti asi.

Starejši so pomemben člen podjetja

Vsak peti starejši zaposleni se pri delu srečuje z diskriminacijo in vsak tretji starejši, ki se upokoji, se za to odloči zaradi razmer v službi. Zato je treba uvajati ukrepe, strategije, izobraževanja in usposabljanja z namenom podaljšanja delovne aktivnosti starejših zaposlenih ter se seznaniti o težavah, s katerimi se srečujejo, ob tem pa ne zanemariti prednosti, ki jih imajo in so lahko za podjetje bistvenega pomena.

Potrebne veščine in znanje bodo lahko vsi tisti, ki se ukvarjajo z razvojem zaposlenih, pridobili na delavnicah Zavzeti asi, ki jih v sklopu projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile izvaja Javni štipendijski, razvojni invalidski in preživninski sklad RS. Z inovativnimi digitalnimi in didaktičnimi pristopi, primeri iz prakse in prenosom pridobljenega znanja v delovanje podjetij bodo poskrbeli, da starejši zaposleni (p)ostanejo pomemben člen podjetja.

Karin Elena Sanchez, ena od izvajalk e-delavnic Zavzeti asi, na podlagi svojih dolgoletnih izkušenj na področju vodenja in upravljanja človeških virov pravi, da je prvi napotek pri uvajanju sprememb s starejšimi zaposlenimi aktivno vključevanje tistih, ki jih bodo spremembe zadevale, ter odsotnost stereotipiziranja. »Ni pomembno, koliko je človek star, pomembno je, kakšne kompetence in energijo ima,« pravi in dodaja, da je pri spremembah pomembno zavedanje, da lahko vsaka generacija kaj prispeva.