Čeprav nekatere stanovanjske bloke ob Povšetovi od bližnjega parka Kodeljevo loči le nekaj deset metrov, pa tamkajšnjim družinam pot do parkovnih površin precej podaljša železniška proga, ki poteka ob zahodnem robu parka Kodeljevo.

Bližnjica zanemarjena in zaraščena

»Trenutno obstaja zelo zanemarjen, blaten, zaraščen in nasmeten prehod pod progo, zato te poti skoraj nihče ne uporablja,« se je na občino obrnil Ljubljančan in zapisal, da morajo do parka nazaj po Povšetovi in progo prečkati pri Novih Poljanah. »Stanovalci in predvsem otroci bi bili zelo hvaležni, če bi uredili ta prehod pod progo,« je še zapisal avtor pobude in predstavnikom mesta predlagal, da podhod tlakujejo ali pa vsaj posujejo, da ne bo blaten in bo pot skozi njega prijetnejša.

Na ljubljanski mestni občini so občana napotili na Slovenske železnice. Zemljišče in podhod namreč nista v lasti in vzdrževanju občine, saj je parcela v zemljiški knjigi opredeljena kot železniška infrastruktura, so pojasnili na magistratu.

Prepust ni namenjen pešcem

Kot je ob tem v imenu Slovenskih železnic sporočila predstavnica za stike z mediji Tea Šavor, gre za skoraj meter in pol širok ter dobrega dva metra visok kamnit prepust pod železniško progo, ki Ljubljano povezuje z Metliko, in kot tak ni namenjen prehajanju pešcev pod progo. »Je v zadovoljivem stanju, vendar menimo, da v taki obliki ne izpolnjuje tehničnih kriterijev za podhod. Na prepust tudi ni navezana nobena legalna pot,« so sporočili s Slovenskih železnic in dodali, da je park Kodeljevo proti progi zaprt z ograjo, ki pa je pri prepustu »nasilno odtrgana«.

Ob tem so na Slovenskih železnicah pojasnili, da sta v bližini urejena zunajnivojsko križanje proge s podvozom na Poljanski cesti ter nivojsko križanje s Povšetovo ulico. Dodali so še, da je njihova služba za gradbeno dejavnost dolžna vzdrževati in zagotavljati varne konstrukcije podhodov oziroma prepustov, če gre za »križanje proge s podhodom, pa zakonodaja predpisuje, da se površine pod premostitvenimi objekti Slovenskih železnic vzdržujejo s strani upravljalca cest oziroma poti«. Če je torej pod železniškimi tiri speljana občinska cesta oziroma površina, je za njeno vzdrževanje zadolžena občina.