Občinski svet občine Brežice je že sredi lanskega leta sklenil, da sporazumno prekine pogodbo z dosedanjim najemnikom vodovodnega stolpa in enemu najvidnejših simbolov mesta vdahne novo življenje. S tem bodo v Brežicah pomembno obogatili turistično ponudbo kraja, so prepričani na občini. Lani je tako občina uredila lastniška razmerja, v teh dneh pa pridobila tudi gradbeno dovoljenje za obnovitvena dela.

V 46 metrov visokem stolpu, zgrajenem leta 1914, bodo poleg razgledne ploščadi uredili informacijsko točko, trgovinico s spominki, kavarno, sanitarije, obnovili streho. Ob tem bo treba izvesti tudi statično sanacijo stolpa ter rekonstrukcijo tako notranjosti kot zunanjosti objekta. »S tem bo stolp dobil novo vsebino, predvsem pa bo potresno varen, saj je statična sanacija glede na starost stolpa nujna,« dodaja brežiški župan Ivan Molan.

Obnovitvena dela naj bi začeli še letos in zaključili v oktobru 2022. Po Molanovih besedah pa bo morala občina še prej z rebalansom proračuna zagotoviti dodatna sredstva za naložbo, ki jo ocenjujejo na 1,9 milijona evrov. Pri tem računajo tudi na kakšna nepovratna državna in evropska sredstva z razpisov. Za zdaj vsa sredstva zagotavlja občina iz proračuna.

Ob stolpu tudi paviljon

Občina je trenutno v fazi izbire izvajalca za projektiranje paviljona, ki naj bi ga uredili leta 2023 v sosednjem objektu, v nizu hiš v ulici Stare pravde, in bo namenjen trgovinici spominkov, kavarni in podobnim dejavnostim. Teh namreč v stolpu zaradi premajhne površine ni mogoče izvajati. Turistične, kulturne in druge družabne prireditve, ki se bodo izvajale v paviljonu, pa bodo, kot je dejal Molan, kombinirali tudi z Mestno hišo, Posavskim muzejem Brežice in Društvom za oživitev mesta Brežice.

Od pritličja do razgledne točke nad vodohranom bo mogoče priti po stopnicah ali z dvigalom, torej bo dostop omogočen tudi gibalno oviranim. V načrtu je ureditev kleti, pritličja in šestih nadstropij. Rekonstrukcija stolpa predvideva odstranitev vseh obstoječih etaž od pritličja do četrte etaže in izvedbo novih etaž z notranjim dvigalom iz kleti do razglednih točk na nivoju balkonov v petem nadstropju in vodohrana nadstropje višje. Ena od zanimivosti bo tudi ta, da bo spodnji del rezervoarja napolnjen z vodo v višini okoli 30 centimetrov, nad tem pa bodo steklena tla, ki bodo obiskovalce opominjala na prvotno funkcijo vodovodnega stolpa.