V osnovni šoli Dragatuš so včeraj s slovesnostjo na daljavo v uporabo predali prenovljeni kuhinjo in jedilnico ter težko pričakovano dvigalo za gibalno ovirane učence. Šola, ki jo letos obiskuje 136 otrok, v vrtcu pa še 50 malčkov, je tako pridobila funkcionalno in sodobno kuhinjo s spremljajočimi prostori, večja jedilnica pa omogoča lažjo izvedbo malic in kosil. Naložba, ki vključuje tudi rekonstrukcijo vodovoda in kanalizacije, je vredna 707.000 evrov in jo je v celoti financirala občina Črnomelj.

»Prenova je sicer trajala dlje, kot smo sprva načrtovali, a smo seveda zelo veseli nove naložbe. Toda s tem še vedno nismo rešili prostorske stiske, ki nas pesti že več kot 20 let. Zato že res zelo težko čakamo nov prizidek. Upamo, da bodo dela stekla še letos in da bomo našim učencem končno zagotovili enake pogoje, kot jih imajo njihovi vrstniki drugod po državi,« je dejal ravnatelj dragatuške šole Stanislav Dražumerič.

Število otrok že deset let raste

Občina in dragatuška šola se namreč pripravljata na gradnjo prizidka, v kateri bodo pridobili novo knjižnico z multimedijskim prostorom, učilnico za gospodinjstvo, večnamensko učilnico ter večnamenski osrednji prostor, nove upravne prostore ter, kar Dražumerič se posebej izpostavlja, prostore za delo z učenci s posebnimi potrebami. »To delo zdaj poteka v predprostoru knjižnice, kar pa je popolnoma neprimerno,« pravi ravnatelj.

V novem prizidku bosta tudi novi igralnici za predšolske otroke. Zaradi pomanjkanja prostora je že zdaj v čakalni vrsti za celo skupino vrtčevskih otrok, dodaja Dražumerič. »Število otrok v kraju se zadnjih deset let povečuje in tudi projekcije za prihodnjih pet let kažejo, da bo tako,« dodaja.

Na celi šoli imajo za devet oddelkov na voljo osem dotrajanih učilnic ter eno tehniško učilnico, ki pa je ne morejo uporabiti v druge namene. Protikoronski ukrepi so oblikovanje oddelkov in skupin zaradi pomanjkanja prostora še dodatno otežili.

Graditi bi lahko začeli še letos

En del šole je bil zgrajen leta 1962, »novejši« del pa je 20 let mlajši. Pred dvema letoma so del poslopja iz leta 1962 skupaj z novejšim delom energetsko prenovili, preostali starejši del stavbe, kjer so upravni prostori, pa je predviden za rušenje. Na njegovem mestu bo zrasel omenjeni prizidek. Kdaj se bo to zgodilo, pa je v veliki meri odvisno o uspeha občine na razpisu pristojnega ministrstva.

»Ta je že objavljen, kot tudi razpis občine za izbiro izvajalca gradbenih del. Če bo šlo vse tako, kot smo si zamislili, bi lahko do poletja prihodnje leto končali gradbena dela, do konca leta pa bi prostore še opremili in pridobili uporabno dovoljenje,« našteva Dražumerič. Vrednost izgradnje prizidka skupaj z že izvedeno prvo fazo (obnova kuhinje, jedilnice) je 2,5 milijona evrov, od tega naj bi dober milijon prispevala država, Eko sklad pa dobrih 300.000 evrov.

Ko bo pri šoli gradbišče, bodo morali za del otrok poiskati začasno drugo lokacijo. Ena od možnosti, h kateri se najbolj nagibajo, je ureditev učilnice v prostorih gasilskega doma. Druga, manj priljubljena možnost, pa je dvoizmenski pouk za prvo triado. Dražumerič tako upa, da bi se lahko morda že konec leta 2022 »vselili« v nove prostore, hkrati pa začeli tudi obsežno zunanjo ureditev.