Na predlog domžalskega župana Tonija Dragarja so se minuli teden občinski svetniki in svetnice sestali na izredni seji občinskega sveta, na kateri so obravnavali pobudo o nadgradnji železniške proge. Ministrstvo za infrastrukturo je namreč okoljskemu ministrstvu 21. januarja poslalo pobudo za načrtovanje dvotirnosti in elektrifikacijo kamniške in dolenjske železniške proge, občina kot lokalna nosilka urejanja prostora pa je bila dolžna v 30 dneh od objave pobude, do 22. februarja 2021, podati pripombe oziroma predloge k smernicam.

Prehajanje proge zunaj nivojskih križanj

Nadgradnja železniške proge predvideva dvotirnost od Ljubljane do postaje Jarše - Mengeš ter uskladitev križanj železniške proge in lokalnih cest z zakonodajo, preureditev postaj in postajališč ter elektrifikacijo proge. Pobuda proučuje tudi možnost povezave kamniške proge z letališčem Brnik in gorenjsko progo, pri čemer bi se novi tir proti Kranju odcepil v Preserjah, severno od tovarne Lek. Nejasna je tudi opredelitev do možnosti povezave Most (MOL) in Domžal z novo železniško progo, ki naj bi v grobem sledila regionalni cesti Šentjakob–Domžale. Na seji so »projekt stoletja«, kot je bilo večkrat slišati iz ust svetnikov, predstavili tudi predstavniki pripravljavca in pobudnika postopka. Jože Novak iz DRI je povedal, da gre pri pobudi za nadgradnjo železniške proge šele za prvi korak, v katerem namerava država preveriti, koliko bi naložba stala, in da pridobiti smernice urejanja prostora. V nadaljevanju sledi še več faz, šele nato bodo pristopili k umeščanju v prostor. Z domžalske občinske uprave so nekaj pobud že prejeli, večina se je nanašala na nivojske prehode železniške proge in prilagoditve cestnega omrežja. Ob tem je Novak poudaril, da današnja kamniška železniška proga ni v skladu s predpisi, saj ima ogromno nivojskih prehodov, ki jih sploh ne bi smelo biti. Ker se bodo z nadgradnjo povečale hitrosti, bo treba nivojske prehode ukiniti ter zgraditi podvoze, nadvoze ali pa prilagoditi obstoječo cestno infrastrukturo.

Kvaliteta življenja pred ekonomskimi vidiki

Joško Korošec (LTD) se je strinjal s svojimi predhodniki, da se trasa v mestu poglobi, v nadaljevanju pa izpostavil trenutno problematiko na železniški postaji Jarše - Mengeš, saj naj bi imeli okoliški krajani, ki uporabljajo železniški prevoz, težave s parkiranjem vozil na tistem območju. Slovenske železnice so pred časom del zemljišča oddale v najem zasebniku, zaradi česar tam parkirajo njegove stranke. Po njegovem mnenju bi bilo treba na tistem območju razmišljati o sistemu P+R. Korošec je izpostavil tudi tovorni promet, ki bi se z umestitvijo tira proti Brniku zelo povečal, sploh če bodo tir umestili tudi proti Zalogu. Renata Kosec (LTD) je v razpravi dejala, da so si svetniki enotni pri podpori projektu, v kolikor se bo stremelo k temu, da je kvaliteta življenja pred ekonomskimi vidiki. Metod Marčun (LMM) pa je poudaril, da lahko železnico obrnejo sebi v prid, če bosta pri snovanju upoštevani občinska strategija in vizija. Je pa takšen projekt po njegovem mnenju priložnost za razvoj in velik potencial, ki ga je treba izkoristiti. vl