Redni sledilci bodo zato prikrajšani za zgodbice izpred tridesetih let, iz časa slovenskega osamosvajanja na področju filatelije, katerih neposredni sopotnik (v nekaterih primerih tudi soustvarjalec) sem bil podpisani. Vse pogosteje se namreč dogaja, da si nekateri avtorji prispevkov oziroma člankov v dveh ali treh v Sloveniji izhajajočih edicijah filatelističnih društev oziroma zveze v želji po atraktivnosti nekatera dejstva preprosto izmislijo, pa pri tem ne gre samo za slab zgodovinski spomin, ampak željo po pomembnosti. Zveni znano glede na prave in samozvane soudeležence slovenskega osamosvajanja? Enako se dogaja tudi pri strokovnosti, saj večina pišočih filatelistov ne čuti nobene potrebe, da bi se o dogodkih posvetovali s svojimi kolegi, ne poznajo pa niti v obstoječi literaturi popisanih dejstev. Tako izmišljotine ali laži sčasoma postanejo resnica …

To se nanaša predvsem na filatelistične funkcionarje, saj se jim zdi sramotno, da česa o filatelističnem zbiranju ne vedo; seveda ne vedo, saj je bila večina pred tridesetimi leti zgolj deklarativnih filatelistov ali pa še to ne. V smislu »ja kaj bom pa delal v pokoju?!« so postali nedotakljivi večni filatelistični funkcionarji, sodni cenilci, samooklicani atestatorji, sodniki na filatelističnih razstavah, tudi mednarodnih. Na srečo se to ne dogaja samo pri nas, tudi v mednarodnem merilu se pojavlja vse polno domnevnih strokovnjakov, ki bi jih lahko označili s predpono kvazi, saj praviloma obvladujejo le majhen delček znanja, razumevanja o izjemno širokem področju filatelističnega zbiranja. Za konec si oglejmo devet odtisov priložnostnih žigov izpred tridesetih let, ki so bili v uporabi na glavnih poštah devetih slovenskih področnih poštnih središč. Prva posebnost, pomanjkljivost, je, da le dva žiga nosita poštno številko pošte, vsi drugi številko za naslavljanje poštnih pošiljk?! Druga posebnost, žigi nimajo napisa »prvi dan«, saj je tega dne izšla prva slovenska poštna znamka! Nerodna je bila tudi odločitev o zamenljivih številkah datuma. Odtisi so nastali 20. junija 1991 v gravirnici PTT-podjetja v Ljubljani; zamenljive »ročne« številke datuma so slogovno neusklajene s preostalimi napisi v antikvi (times), številki datuma sta v slogu grotesk (helvetica; velikost: 10 enot/garmond); pozneje je bil narejen še dvojnik ljubljanskega žiga z grotesk številkama (uporabljali so ga v izpostavljenem okencu na slovesnosti v Cankarjevem domu), graverji ga žal niso odtisnili v svoj zvezek izdelkov.

Rubrike Filatelija odslej v Dnevniku ne bo več, pričujoča je zadnja. Zvestim bralcem se zato najlepše zahvaljujem za pozornost.