Sami nekaterih dosedanjih »izkušenih strokovnjakov«, ki so bili zaposleni na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), žal ne vidimo kot strokovnjake, ki svojo stroko obvladajo in se nanjo spoznajo. Vsej dosedanji uradniški hierarhiji, zlasti na področju visokega šolstva, od vključno državnih sekretarjev prek direktorice direktorata in njim podrejenim državnim uradnikom očitamo nezakonito in nestrokovno delovanje, ki je tudi sodno dokazano. Če bi na MIZŠ res delovali izkušeni strokovnjaki, Nova univerza že vse od svoje ustanovitve, tj. leta 2008, s strani MIZŠ, ki ga je praviloma vodila stranka Socialnih demokratov, ne bi bila deležna sistemskega protipravnega ravnanja z namenom njenega oviranja in poskusov ukinitve.

MIZŠ je namreč skozi leta zakrivilo več nezakonitih ravnanj zoper Novo univerzo, zaradi česar je Nova univerza vlagala pravna sredstva pred slovenskimi sodišči in v ustreznih postopkih brez izjeme uspela. Celo o vpisu Nove univerze v evidenčni in analitski sistem visokega šolstva (eVŠ) je MIZŠ odločilo šele po drugi meritorni odločbi upravnega sodišča RS. Nova univerza pa je bila prisiljena vložiti tožbo proti MIZŠ, kljub temu da je bilo s pravnomočno odločbo Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu (Nakvis) ugotovljeno, da Nova univerza izpolnjuje vse pogoje za ustanovitev visokošolskega zavoda in njen vpis v eVŠ. Pravnomočna sodba je obrazloženo dokazala, da je bilo delovanje dosedanjih »izkušenih strokovnjakov«, zaposlenih na MIZŠ, nestrokovno, nezakonito in do Nove univerze diskriminatorno. Navedeni primer pa ni edini.

Na predlog MIZŠ je bila že decembra 2016 uzakonjena določba zakona o visokem šolstvu – lex Nova univerza –, na podlagi katere naj bi se z zaostritvijo akreditacijskih pogojev dosegla ex lege ukinitev Nove univerze. Ker pa določba ni bila nemudoma izvršljiva, je MIZŠ v začetku leta 2017 vložilo na agencijo tudi predlog za izredno evalvacijo Nove univerze. Očitki MIZŠ so bili tako nestrokovni in nezakoniti, da jih Nakvis ni niti sprejela v obravnavo, temveč je vlogo zavrgla. Nadalje je MIZŠ pod taktirko ministra Jerneja Pikala izdajalo neobjavljena in zato nezakonita in nična tolmačenja zakona o visokem šolstvu, ki jih je podpisoval državni sekretar Jernej Štromajer. Navedena, sicer tudi nomotehnično in strokovno nepravilna tolmačenja, so bila naslovljena na Nakvis za potrebe njenih razlag in uporabe v škodo Nove univerze v ustreznih akreditacijskih postopkih.

Vodilna politična in uradniška hierarhija MIZŠ, ki je tam ostala še po odhodu ministra Jerneja Pikala, je nadalje dopuščala nezakonito izključenost Nove univerze iz rektorske konference, iz delovne skupine za pripravo novele zakona o visokem šolstvu ter iz sestave ekspertne skupine za pripravo nacionalnega programa visokega šolstva RS v organizaciji sveta RS za visoko šolstvo. Na Novi univerzi upamo in pričakujemo, da bo v prihodnje MIZŠ zagotovilo nepristransko, strokovno in zakonito delovanje, ki ga ne bo usmerjala ideologija, ampak vrednote znanstvene ter izobraževalne kakovosti.

Prof. dr. Matej Avbelj rektor Nove univerze