Zakriva tudi glavo oziroma obraz, kar daje policistu še večjo moč in občutek popolne anonimnosti. Skratka, idealni pogoji za izražanje napadalnosti do ljudi. Zanje se je tudi pri nas uveljavil ameriški naziv robocopi, kar bi v preprostem prevodu pomenilo policisti roboti. Robot pa ni značilen le po zunanji opremi, marveč tudi po tem, da brez odlašanja ravna po ukazih, ki mu jih daje človek. Slovenski policiji daje ukaze vrh oblasti, od notranjega do generalnega direktorja policije, in nato po hierarhiji navzdol.

Taka represivna usmeritev sedanje policije ob ljubljanskih protestih pa ima poleg zastrašujočih ciljev lahko tudi nasproten učinek: vse večji odpor do mož v modri uniformi, kar se utegne pokazati tudi v širših razmerjih med policijo in državljani. Če policija v ravnanju z državljani kaže tako nezaupanje, skoraj sovraštvo, potem se tako nezaupanje in sovraštvo prej ali slej lahko izrazi tudi v nasprotni smeri. Takšen razvoj pa bi postajal vse bolj nevaren za družbeni razvoj pri nas. Demokratična ureditev naj bi slonela tudi ali zlasti na medsebojnem zaupanju oblasti in državljanov. Policija mora biti varuh demokratične ureditve, v kateri se teži k čim manjši meri prisile in oblastništva. Večer v soboto