Zaradi inšpekcijske odločbe Vrtec Medvode kmalu ne bo več smel varovati otrok v enoti Smlednik v Valburgi. Občina mora omenjeno enoto zapreti najpozneje do konca junija letos. »Stari vrtec v Valburgi ne ustreza sodobnim standardom, je energetsko potraten, po vsakem inšpekcijskem pregledu pa je bilo potrebnih več odprav pomanjkljivosti, da je vrtec lahko ostal odprt. Inšpekcijska odločba z 20. junija 2019 nalaga zaprtje vrtca do letošnjega junija, saj zaradi dotrajanosti sanacija ni smiselna,« pojasnjujejo na občini, ki jo vodi župan Nejc Smole.

Stavba, v kateri deluje stara smledniška enota vrtca, je bila zgrajena leta 1912 za povsem drug namen. Kot pravijo na občini, je bila v stavbi najprej gostilna s kegljiščem. Vrtčevsko enoto so tam odprli marca 1979. Zaradi prostorske stiske v Vrtcu Medvode je občina leta 2012 v neposredni bližini starega zgradila povsem nov vrtec. Gradbeno dovoljenje je določalo, da mora občina po zgraditvi novega vrtca starega porušiti, »vendar pa se je število otrok, vključenih v Vrtec Medvode, naglo povečevalo, saj so bile polno zasedene vse enote vrtca, in v nasprotnem primeru treh oddelkov otrok ne bi mogli sprejeti v vrtec«, so pojasnili na občini.

Občina in vrtec sta v vmesnem času iskala možnosti, kje bi lahko ob zaprtju starega vrtca v Valburgi zagotovili dodatne kapacitete. Ena ideja je bila širitev vrtca v Sori, a so jo opustili, ko se je izkazalo, da bi zaradi prostorskih omejitev lahko zagotovili prostor za zgolj en dodatni oddelek. Nato je padla odločitev, da na mestu stare stavbe v Valburgi zgradijo prizidek k novemu vrtcu.

»Trenutno smo v fazi izdelave dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Groba ocenjena vrednost projekta je 800.000 evrov. Bolj natančna ocena bo znana po izdelavi projekta za izvedbo in popisa del,« so sporočili z občine. Nov prizidek naj bi bil končan leta 2022, na občini pa upajo, da bi ga lahko začeli uporabljati že z začetkom šolskega leta 2022/2023. Denar za gradnjo bodo zagotovili v letošnjem proračunu in proračunu za prihodnje leto, ki ju bo občinski svet obravnaval na marčevski seji.

V starem vrtcu sta trenutno dva oddelka oziroma 58 otrok. Ali bodo po zaprtju enote Smlednik jeseni nekateri otroci ostali brez mesta v vrtcu, še ni povsem jasno. V vrtcu so povedali, da je vpis za leto 2021/2022 odprt do 15. marca, zato v tem trenutku še ne moreJo napovedati, kakšno bo število vpisanih otrok. »Ko bodo znane številke vpisanih otrok, bomo tudi lahko sprejemali odločitve o morebitnih drugih ukrepih, kot sta na primer iskanje začasnih lokacij za eno šolsko leto ali subvencije družinam, ki najdejo druge oblike varstva,« sporočajo iz občine in vrtca Medvode. Subvencije za otroke, ki niso bili sprejeti v vrtec, je medvoška občina že izplačevala v letu 2011.