Čista demokracija je rezultat zaupanja množice, da lahko varno preda zastopstvo odločanja o vseh ravneh svojega življenja v roke svojih predstavnikov – na podlagi zaupanja v poštenje. Ko pa se demokracija tako pokvari, da postane zlitje pojmov demos in kratiti, dobimo demokracijo volovske vprege. To je demokracija, ki si volitve razlaga kot štetje volov, vpreženih v svoj voz, v voz iluzij, slepil in naivnosti. Volitve postanejo čas, ko voli oziroma vole štejejo. Čeprav voli kot živali, razen v medosebnem naslavljanju, izginjajo, naj spomnim, da so voli živali, ki so jim odrezali ponos, da so primernejši za vleko voz.

Branko Hren, Hajdina