Prebivalci Komende se bodo spomladi predčasno podali na volišča, kjer bodo volili novega župana. Župan Stanislav Poglajen je namreč na četrtkovi seji občinskega sveta napovedal odstop, h kateremu so ga sicer nameravali pozvati že občinski svetniki. Poglajen včeraj izjav o odstopu ni dajal. Na naš klic je odgovoril s sporočilom, da je na dopustu.

»Ker pa se zavedam pomembnosti nadaljnjega delovanja občine, bom v prihodnjem tednu sklical sejo občinskega sveta in predlagal spremembo statuta v delu, ki se nanaša na imenovanje podžupana. Imenoval bom še podžupana in nato podal odstopno izjavo,« je na začetku seje napovedal Poglajen. Komenda je brez podžupana od decembra lani, ko je Igor Štebe (Lista TRN) odstopil zaradi prevelikih nesoglasij z županom.

Župan brez zaupanja svetnikov

Svetniki so sicer takojšnji in nepreklicni Poglajnov odstop zahtevali zaradi izgube zaupanja v župana zaradi visoke odškodnine, ki jo je morala občina plačati družbi Palmarium. Višje sodišče je družbi prisodilo nekaj manj kot 1,18 milijona evrov odškodnine z zamudnimi obrestmi, je v glasilu Aplenca priznal Poglajen. »Še pred novim letom je bil navkljub pravnomočni sodni odločbi dosežen in podpisan dogovor, ki celovito ureja tudi druga še nerazrešena pravna razmerja. Znesek poravnave je znašal skoraj 800.000 evrov,« je še dodal župan.

Svetniki pravijo, da jih je župan obvestil šele sredi decembra

Občinski svet naj bi bil z zadevo prvič seznanjen šele na razširjenem kolegiju župana 15. decembra lani, so v skupni izjavi, objavljeni v glasilu Aplenca, zatrdili svetniki Liste TRN, SDS, LMŠ, SLS in samostojni svetnik Roman Dobnikar. Slednji je poudaril, da je občinski svet v dveh letih in pol, odkar je svetnik, sprejel dva proračuna in dva rebalansa. »Nikoli ni bilo nič rečenega o tej zadevi,« je poudaril Dobnikar.

Velja omeniti, da so pripravljalci mestnih financ v osnutku proračuna na primer omenili sodni postopek za ureditev lastniških razmerij glede zemljišč v športnem centru Komenda, kjer si občina prizadeva legalizirati tribune na hipodromu. Zadevo Palmarium pa smo v letošnjem proračunu zaman iskali, kar se najmanj nenavadno zdi tudi samostojnemu svetniku.

Dobnikar vztraja, da mora župan prevzeti politično odgovornost za nastalo situacijo. Zdi se mu tudi neprimerno, da je Poglajen odstop »odložil« s predhodnim imenovanjem novega podžupana, ki bo do volitev vodil občino.

Kaj plačilo visoke odškodnine pomeni za proračun?

Decembrska izredna seja je bila zaprta za javnost. Tudi četrtkova seja je bila po županovi napovedi odstopa zaprta, čeprav ni bilo jasno, kaj naj bi bili razlogi, ki bi upravičevali izključitev javnosti. Občino smo prosili za pojasnilo, kaj točno je predmet spora in kakšni so bili občinski argumenti v tem sodnem postopku. Odgovorov včeraj nismo prejeli. Svetniki so v svoji izjavi zapisali, da je morala občina plačati odškodnino zaradi razlastitve zemljišča in infrastrukture na območju soseske Sončna aleja.

Sosesko je gradil Gradis Celje, ki je z občino podpisal pogodbo, v kateri je v zameno za oprostitev plačila komunalnega prispevka obljubil zgraditev komunalne infrastrukture. Po zgraditvi bi infrastrukturo brezplačno prenesel na občino, je županove besede za Dnevnik povzel občinski svetnik iz vrst SDS Aleš Marinko. Zapletlo se je, ko je Gradis pristal v stečaju. Palmarium je po odkupu terjatev projekt in komunalno infrastrukturo dokončal, vendar slednje ni predal občini. Ta je zato sprožila postopek razlastitve. Marinko in Dobnikar pa razmišljata, ali je bila razlastitev sploh potrebna. »Občina bi morala vedeti, da bo morala plačati odškodnino,« meni Marinko. Dodal je: »Ta infrastruktura bi investitorja bremenila, ker bi imel z njo stroške vzdrževanja. Njemu je bilo v interesu, da se je znebi.« 800.000 evrov, kolikor naj bi po poravnavi plačala občina, predstavlja približno tretjino sredstev, ki jih proračun v letošnjem letu namenja za investicije v občini.