Učenje in pozabljanje je prva večja samostojna predstavitev arhitekta, kiparja in pedagoga Jožeta Baršija po letu 2013; prikazuje njegovo najnovejšo umetniško produkcijo pa tudi projekte iz preteklosti. Na ogled so številne risbe, zvezki, knjižne, stenske in prostorske intervencije, tekstualna dela, objekti ter dokumentacija iz njegovega osebnega arhiva.

»Razstava je zasnovana kot pot skozi miselni proces učenja, ki ga ustvarjalec doživlja ob branju ali pisanju, v stikih z ljudmi, ob opazovanju narave in družbenih sprememb. V okviru različnih tem se osredotoča zlasti na učenje, ki poteka na nezavedni ravni, v okviru vsakodnevnih človeških medsebojnih odnosov, s posameznikovo neposredno čutno zaznavo,« pojasnjuje kustosinja razstave Barbara Sterle Vurnik.

Baršijeve umetniške prakse so bile vselej konceptualno naravnane v širjenje mej razumevanja umetniškega dela, še pravi kustosinja: »V minulih letih je tako negiral koncept umetniškega dela kot reprezentativnega estetskega predmeta in se vse bolj ukvarjal z vprašanji prezentacije človekove misli kot avtonomnega umetniškega objekta ter kako tako umetniško delo gledati, misliti in brati.«

Baršijevo delo sicer obsega raznolika interesna območja, od site-specific del, kot sta Javno stranišče (1999) in Hiša (2000), do radijskega oddajanja kot prostora razstavljanja, javnih predavanj, zvočnih in konceptualnih del (Pogovori, Prazno predavanje). Je prejemnik nagrade zlata ptica za področje vizualnih umetnosti (2010) in Jakopičeve nagrade (2014). im