A kot je pokazala naša nedavna raziskava Vox populi, ljudi prepoved gibanja v nočnem času niti ne moti prav posebej – zgolj 7,3 odstotka vprašanih je namreč med »motečimi elementi« epidemije omenilo policijsko uro. Vsekakor pa nočni sprehod po ljubljanskih soseskah daje vedeti, da ljudje niso zunaj. Razsvetljena so tudi stanovanja sicer običajnih veseljakov. Tema v gledališčih, kinodvoranah, restavracijah in gostilnah se prevaja v svetlobo v stanovanjih. cd