Dnevni podatki o registrirano brezposelnih se v februarju po večjem sezonskem naraščanju v januarju zopet znižujejo, kar pomeni, da se zaposlenost povečuje. Do 17. februarja je število upadlo na 89.300 tisoč, kar je za 2200 manj kot januarja, ugotavljajo na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS). Po zadnjih uradnih podatkih o gibanju zaposlenosti se je lani decembra število delovno aktivnih, teh je bilo 891.000, glede na november povečalo za 0,2 odstotka.

Pregled na medletni ravni kaže, da je bilo stanje na trgu dela najslabše v juniju, ko je bilo število delovnih mest manjše za 13 tisoč, do decembra pa se je zmanjšanje števila delovnih mest stabiliziralo pri za 10.300. Od tega so pravne osebe število zaposlenih znižale za osem tisoč, fizične osebe pa za 4500, medtem ko se je število samozaposlenih celo povečalo za 2100.

Zelo velik preobrat je po ugotovitvah GZS doživela predvsem dejavnost proizvodnje električnih naprav, kar pripisujejo tudi povečanemu zaposlovanju največjega proizvajalca teh naprav Hisense Gorenje na projektu izdelave televizorjev; julija lani je bilo število zaposlenih na medletni ravni nižje za 700, decembra lani pa višje za 600. Število zaposlenih v proizvodnji drugih strojev in naprav se je povečalo za 900, v farmacevtski industriji pa za 600.

Pada tudi stopnja anketne brezposelnosti

Izboljšanju na področju trga dela pritrjuje tudi gibanje anketne stopnje zaposlenosti po metodologiji ILO. Decembra se je namreč desezonirana stopnja brezposelnosti v Sloveniji znižala na 4,7 odstotka (maja lani je bila 5,5-odstotna), kar je le za pol odstotne točke več kot aprila 2020. Na ravni EU se je brezposelnost v tem obdobju za eno odsotno točko.

V GZS ob tem opozarjajo, da se osebe, ki so bile na čakanju na delo ali skrajšanem delovnem času po tej metodologiji ne štejejo med »brezposelne«. To je, kot pravijo, treba imeti v mislih v času, ko se razmere izboljšujejo ter pada delež upravičenih subjektov do pomoči, obenem pa se s tem povečuje verjetnost za znižanje deleža zaposlenih, ki so danes na podpornih shemah.