V bolnišnicah se zdravi 623 bolnikov, od tega na intenzivni negi 114. Skupaj je bilo v bolnišnice sprejetih 51 pacientov, odpuščenih pa 40. V primerjavi s sredo se je zmanjšalo tudi sedemdnevno povprečje potrjenih okužb, ki sedaj znaša 748.

Štirinajstdnevna incidenca v Sloveniji trenutno znaša 530, v najbolj obremenjeni obalno-kraški regiji pa 749. Najbolje trenutno kaže zasavski (376), savinjski (441) in goriški regiji (463). »Če bi ukrepi še vedno veljali po regijah, obalno-kraška regija ne bi bila več v oranži, ampak že v rdeči fazi in bi bila zelo blizu črne faze,« je dejala vladna govorka Maja Bratuša in opozorila, da se rdeči fazi približuje tudi primorsko-notranjska regija.

Zajc pojasnil nejasnosti glede odlokov, ki prepovedujejo prodajo blaga in storitev

Državni sekretar na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Simon Zajc je na novinarski konferenci pojasnil nejasnosti glede odlokov, ki prepovedujejo prodajo blaga in storitev. Kot je povedal, je odlok v osnovi že od spomladi enak, se je pa prilagajal vsak teden z izjemami sprejetimi na vladi. »Naše ministrstvo od samega začetka poudarja, da odlok omejuje ponujanje blaga in storitev zgolj potrošnikom in ne v nobeni obliki ne posega v razmerja med posameznimi pravnimi subjekti. V kolikor gre za pogodbo med poslovnimi subjekti, potem je poslovanje dovoljeno, morajo pa subjekti upoštevati omejitve iz drugih odlokov in priporočila NIJZ.«

Po Zajčevih besedah to v praksi pomeni, da gostinec lahko sklene pogodbo s podjetjem in izvaja storitve ponujanja hrane in pijače, saj tako ustvari mehurček za podjetje, s katerim ima sklenjeno pogodbo. »V tem primeru se gostinski objekt ne obravnava kot element javnega prostora. V kolikor pa ima isti gostinec sklenjenih več pogodb s poslovnimi subjekti, ima element javnega prostora. V tem primeru je treba upoštevati tudi omejitve zbiranja ljudi,« je zatrdil državni sekretar.

Novembra je sicer to število znašalo šest oseb, danes deset, v vmesnem obdobju pa tudi nič. »Če gostinec lahko upošteva vsa določila in sklene pogodbo z enim poslovnim subjektom, ga naš odlok, ki omejuje število zbiranja oseb, pri poslovanju ne omejuje,« je dodal.

Podpora zdravstvenemu sistemu osrednja naloga civilne zaščite v drugem valu

Srečko Šestan je na novinarski konferenci predstavil delovanje Civilne zaščite v času epidemije in izzive, s katerimi so se soočali v prvem in drugem valu epidemije koronavirusa. »V prvem valu je bila naša najširša naloga skladiščenje in distribucija velikega števila varovalne opreme. Na to nalogo nismo bili pripravljeni, a smo se nanjo hitro prilagodili. Težko je primerjati naloge iz prvega in drugega vala. Zdaj je osrednja naloga podpora zdravstvenemu sistemu, kjer menim, da smo s svojimi strukturami odigrali pomembno vlogo. Veliko občin je zelo uporabljalo različne strukture za pomoč, s tem se kaže razvejanost našega prostovoljstva. Prepričan sem, da je bila naša koordinacijska naloga dobro izpeljana v obeh valovih,« je dejal poveljnik Civilne zaščite.

Poudaril je, da je državni načrt aktiviran že 124. dan, kar je rekord vseh rekordov, to pa za civilno zaščito predstavlja številne izzive. »Če nič drugega, gre za vsakodnevno pripravljanje poročil, za kar potrebujemo dežurstvo določenega števila ljudi na vseh ravneh. To predstavlja obremenitev za zaposlene, saj ne morejo izvajati stalnih nalog. Že v ponedeljek imamo zato sestanek, kako bi pripravo poročil organizirali na način, da ne bi s tem izgubljali časa za opravljanje drugih nalog,« je povedal Šestan.

Na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 so sodelovali državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Simon Zajc, poveljnik Civilne zaščite RS Srečko Šestan in Natalija Bevc, Slovenka, ki živi v Nemčiji, o izkušnjah glede ukrepov v času epidemije v Nemčiji.