Imate ambiciozno in smelo vizijo s končnim ciljem brezogljične družbe. Kako zanjo navdušujete svojih 500 sodelavcev? Kako so s temi vrednotami prežete kadrovske prakse?

Že ko smo si v Gen-I zastavili vizijo do leta 2030, ki je pot do zelene preobrazbe, nam je postalo jasno, da svojih ciljev in vizij ne bomo mogli doseči in uresničiti, če ne bomo prilagodili kadrovskih praks in organizacijske kulture. Zato je sprememba kulture postala primarni cilj, ki podpira vse druge. V te iniciative so zaposleni vključeni vsak na svoj način. Začeli smo s transformacijskimi skupinami, ki so podpora gradnji zelenih vrednot. S pomočjo »zelene pisarne«, ki je način, na katerega podjetje Gen-I uvaja nove sodelavce, ustvarjamo blag prehod v našo kulturo. Vrednote, kot so vključenost, spoštovanje, odgovornost, predanost in prilagodljivost, podpirajo »zeleno preobrazbo« tako naše organizacije kot vseh preostalih poslovnih ciljev. Torej, že pri selekciji kadrov dajemo temu posebno pozornost. Ujemanje v vrednotah in želja po spreminjanju sveta na bolje sta pomembna elementa motivacijskega pisma. In pri organizacijski socializaciji (onboarding) gredo vsi skozi originalen način vstopa v podjetje: ločimo jih od svojih oddelkov, kjer en mesec delajo pri projektih, ki so vezani izključno na zeleno transformacijo in niso komercialne narave. Tako vsak prej ali slej zmore ozavestiti lastni prispevek k zeleni viziji. Ko sestavimo navedene korake, pride do spremembe kulture. Z vidika netehnoloških inovacij, ki jih podpiramo, pa nas zanimajo talenti. Trudimo se ustvariti okolje, ki bi odklepalo potenciale ljudi.

Vodite zmagovalno podjetje lanske Zlate niti, letos ste ponovno v ožjem izboru za najboljšega zaposlovalca. Kaj vas dela drugačne?

Odkar smo začeli udejanjati zeleno vizijo, opažamo, da je interes za delo pri nas drugačen. Če je v preteklosti motivacija izhajala iz finančne stabilnosti, danes ciljamo na tiste, ki so naravnani k trajnostnemu razvoju. One, ki pridejo le iz finančnih pričakovanj, izločimo že v prvi rundi. Pokazalo se je, da taki zaposleni niso lojalni in da z njimi dolgoročno ne moreš zgraditi ničesar trajnega. Iščemo ljudi, ki imajo podobne vrednote, kot so naše. In ko so lojalni sebi in svojim vrednotam, so istočasno nam. Gre za usklajenost in ujemanje, ki je naravno in ne priučeno. Na tak način ustvarimo pogoje izbora ustreznih ljudi in njihovega dolgoročnega vključevanja za prave cilje. Ljudi ne puščamo samih, saj smo postavili zanesljiv sistem spremljanja in vodenja kadrov.

Ali z navedenim spreminjate blagovno znamko zaposlovalca?

Zagotovo. Karakter znamke Gen-I je prvenstveno v spreminjanju sedanjega stanja na boljše. Skozi celoten obstoj smo bili izzivalci statusa quo. Od spreminjanja poslovnega okolja na boljše, novo, cenejše in drugače itd. sedaj prehajamo k cilju aplikacije naše miselnosti na širšo družbo. Iz ozkega delovanja v tržnem segmentu privzgajamo drugačne algoritme mišljenja, kjer pomagamo pri transformaciji miselnosti. Prehajamo iz poslovne v družbeno transformacijo, zlasti ko nagovarjamo vsebine, ki nimajo neposrednih komercialah učinkov. V Gen-I imamo med drugimi športnimi in rekreativnimi društvi Društvo Zemljani. Sestavljajo ga moderni urbani agronomi iz vrst naših zaposlenih, ki si poleg pridelave zdrave hrane prizadevajo za trajnostni razvoj in varstvo okolja.

V duhu koronske solidarnosti ste cene znižali za 15 odstotkov, odjemalcem energije ste tako »podarili« dva milijona evrov. Zakaj?

Skupnostna prihodnost je tisto, kar nas navdihuje. Sam ločim med plemenito individualno solidarnostjo, ko pomagamo iz etičnih razlogov, in skupnostno solidarnostjo. Slednja, skupnostna solidarnost, ko vsak da od sebe, kar zmore in zna, ponuja pravo shemo dobronamernega delovanja. V kontekstu skupnostne solidarnosti nekje poskrbimo za vsakogar. Korona nas je vse na svoj način pretresla in odločili smo se, da svojim odjemalcem stopimo ob bok in pomagamo na svoj način.

Kaj menite o evropskih pobudah, kot je denimo Evropski zeleni dogovor (New Green Deal)?

Skrajni čas je, da je EU dala zeleni dogovor na prvo mesto. Sem pa v tej fazi skeptičen glede realizacije in rezultatov. Naše izkušnje z dosedanjimi iniciativami niso prav posebej pozitivne. A že vsak govor, narativ, omemba in diskusije prispevajo k pozitivnim bodočim trendom.

Ste v vrhu največjega dobavitelja energije v Sloveniji. Kaj pa je vaš vir energije?

Moja največja motivacija je, da iz dneva v dan dokazujem, da se status quo da preobraziti in da noben izziv ni nemogoč. Da se vedno lahko naredi še boljše. Odkar pa mi je uspelo ta izziv povezati s spreminjanjem družbe in sveta na boljše, je moja motivacija praktično neomejena. Motivacija izhaja iz nas samih, energijo pa jemljemo iz okolja. Tu so mi zares pomembni sodelavci, saj me druženje z izjemnimi posamezniki navdaja s prav posebno energijo. Odkar smo uvedli zeleni onboarding, spoznam prav vsakogar, ki pride k nam, zato je ta energija še bolj raznovrstna in zato kvalitetna. Vsak prida svojo vibracijo in skupinska energija je pravo veselje.