Obdobja krize uspešneje in hitreje prebrodijo tiste organizacije, ki jih odlikuje visoka kakovost odnosov in stabilna, na zaupanju in spoštovanju zgrajena organizacijska kultura. To je ugotovila raziskava komunikacijskih strokovnjakov iz podjetja Mediade, ki so po prvem valu koronakrize skupaj s partnerji analizirali kakovost komuniciranja vodij z zaposlenimi, potrdile pa izkušnje lanskoletnih najboljših zaposlovalcev v projektu Zlata nit.

Odlike vodje s karizmo

Ljudje v tem času še bolj kot sicer potrebujemo dobro vodenje. Vodja, ki si vzame čas, nas sliši, nam s tem kaže, da nas spoštuje, ceni naše mnenje in smo mu pomembni. Pravi vodja je zaupanja vredna oseba, ki ji lahko zaupamo pomembne, zaupne informacije. Dane obljube vedno izpolni. Pošten je v odnosu do drugih in ima za vse enaka merila. Kaže visoke etične standarde in vrednote podjetja upošteva pri svojem delu.

Odnosi v tako vodenem kolektivu so odprti in pozitivni. Karizmatični vodja razmišlja in ve, kaj si želijo njegovi sodelavci. Hkrati pa dobro pozna sebe in se je pripravljen spreminjati. »Karizmatični vodja vizijo podjetja preoblikuje tako, da se z njo lahko vsak poistoveti. Ko sodelavec v njej vidi uresničitev svojih ciljev, postane tudi osebno zavzet.« Vodja je pri tem uspešen, če ljudi, ki jih vodi, dobro pozna. Vedeti mora, kaj je vsakemu od njih pomembno v karieri in v življenju, pojasnjuje Lubejeva, ustanoviteljica podjetja Kadrovska asistenca ter country manager Profiles International Slovenia.

Danes šteje moč ekipe

Z edinim orodjem na svetu, ki ga je pred dobrim desetletjem razvilo mednarodno podjetje Profiles International, tudi slovenski menedžerji že vrsto let lahko prepoznajo svoje vodstvene potenciale, merijo svojo karizmo ter preverjajo sami sebe in svoj napredek. Na vprašanje, kaj ugotavlja pri svojem delu z vodji, Lubejeva odgovarja: »Nekaj let po vseslovenski raziskavi podjetja Profiles International Slovenija, ki smo jo izvedli v sodelovanju z MQ revijo – sodelovalo je 137 menedžerjev in menedžerk, po metodi 360 stopinj pa jih je ocenjevalo 1392 ocenjevalcev – lahko rečem, da imajo naši menedžerji velik potencial za rast in razvoj svoje karizmatičnosti, ko gre za veščine uspešnega motiviranja, podpiranja talentov posameznika in poslušanja.« Kot pravi Lubejeva, se mlajše generacije menedžerjev in vodij danes bolje prilagajajo nepredvidljivim okoliščinam, k delu pa pristopajo na ustvarjalen in izviren način. Njihov izziv in potencial za napredek ostaja učinkovita komunikacija. »Ko smo delali primerjavo z vodji, ki so sodelovali v projektu najboljšega zaposlovalca Zlati niti, je bilo ugotovljeno, da so ti prepoznani kot bolj ustvarjalni in kot vodje, ki izzive iščejo, ne le čakajo, ki so jim spremembe izziv ter se z lahkoto prilagajajo različnim okoliščinam.« Lahko bi rekli, da so najboljši zaposlovalci po izboru Zlata nit dejansko iniciatorji sprememb, poudarja Lubejeva.