Štirinajst besed, strnjenih v objavo na družbenem omrežju twitter izpod prstov infrastrukturnega ministra Jerneja Vrtovca, je Blejce spravilo v strašno dobro voljo. »Blejsko obvoznico, ki jo čakamo desetletja, začnemo letos septembra. Začetek del bo krožišče Betin,« je v zapisu napovedal minister. »Zelo smo zadovoljni s to napovedjo in upamo, da se bo uresničila,« pravi blejski župan Janez Fajfar.

Za pospešitev postopkov pred začetkom gradnje

Da gre po dolgih letih čakanja za resno namero, se da razbrati tudi iz gradiv vlade, ki čakajo na obravnavo. Včeraj se je tako med njimi znašla namera, da vlada projekt južne razbremenilne ceste (JRC) na Bledu uvrsti med prostorske ureditve državnega pomena. »Zaradi pomena JRC Bleda za območje celotne države je nujno, da se postopki, potrebni do začetka gradnje, pospešijo. Ocenjujemo, da je nujno prenesti postopke na raven države, s čimer se bo razbremenila lokalno skupnost pri realizaciji korakov do pridobitve gradbenega dovoljenja,« piše v gradivu, ki so ga pripravili na ministrstvu za infrastrukturo.

»Pomen Bleda ni le lokalni, pač pa ima bistveno vlogo v širšem prostoru tako na ravni regije kot tudi države. JRC Bleda je zaradi svojih gospodarskih, socialnih, kulturnih in varstvenih značilnosti pomembna za razvoj Republike Slovenije,« dodajajo na ministrstvu.

Prve študije za obvoznico pred več kot 43 leti

Da se uresničevanje projekta gradnje južne obvoznice Bleda vleče že desetletja, v gradivu priznavajo tudi na ministrstvu: »Direkcija RS za infrastrukturo vodi investicijski projekt južne razbremenilne ceste na Bledu od leta 1996, čeprav njeno vključevanje v reševanje sega še nazaj, saj so bile že pred letom 1978 izdelane študije, idejne rešitve in primerjave, ki naj bi poiskale najustreznejšo varianto.« Bled spada med tiste slovenske kraje, ki jih motorni promet najbolj ogroža, zato ga je treba izločiti iz neposredne bližine jezera, opozarjajo v gradivu.

»Poleg reševanja neposredne okoljske ogroženosti Blejskega jezera in vplivov na številne enote registrirane kulturne dediščine Bleda kot območja nacionalne prepoznavnosti predpostavlja cesta tako v gospodarskem kot socialnem smislu pomembno medobčinsko prometno povezavo z Bohinjem in ponuja nenazadnje tudi ob južni obali Blejskega jezera možnosti kvalitetnejšega razvoja turizma, ki predstavlja prvo blejsko gospodarsko panogo. S preusmeritvijo tranzitnega in dela notranjega prometa izven strnjene poselitve bo dana možnost nadaljnjemu razvoju turizma na Bledu kot osnovni dejavnosti tega območja,« na ministrstvu še opisujejo dobrobiti obljubljene blejske pridobitve.

»Naredili smo vse, kar je bilo v naši moči in pristojnosti,« poudarjajo na Občini Bled in dodajajo, da je bila odločilnega pomena zadnja uskladitev in potrditev trase obvoznice. »Ob JRC bodo parkirišča in druga infrastruktura, potrebna po eni strani za izboljšanje ekološkega stanja občine v najširšem pomenu besede, po drugi strani pa bo šele JRC zagotovila, da bo Bled uresničil dolgoletne sanje – jezersko skledo zapreti za promet. Z zgraditvijo JRC bo mogoče tudi dokončno obnoviti kanalizacijski sistem na Ljubljanski cesti. Nova cesta bo dvignila kakovost bivanja za občane in občanke, ki od vseh najbolj občutijo nevzdržne prometne razmere, ki kljub različnim ukrepom občine še vedno krnijo kakovost življenja in predstavljajo nevarnost za vse udeležence v prometu,« poudarjajo na Bledu in dodajajo, da so veliko pridobili tudi s severno obvoznico, ki je pomembno dvignila kakovost življenja ob že omenjeni Ljubljanski cesti, pa tudi krajanom Zasipa in ljudem, ki skozi Bled potujejo v Gorje in naprej na Pokljuko.