Novica, da namerava družba Velika planina zgraditi poletno sankališče in »zipline«, je močno razburila ljudi, ki so ponosni, da imajo v svojem okolju lepo naravo oziroma, kot je zapisala pobudnica javnega pisma Vanda Rebolj, »starodobni raj za turizem, h kakršnemu težimo v zadnjem času še izraziteje – k preproščini bivanja in bližini neokrnjene narave«. Kot je še izpostavila Reboljeva, jih skrbi uničevanje flore, ki ima na planini le štiri mesece rastne dobe. »Zaradi kapitalskih interesov so pripravljeni škodovati 3000-letni dediščini, ki se ravno prav umešča v sodobni turizem, ki temelji na enostavnem življenju, preproščini v naravi in prvobitni produkciji dobrin,« so zapisali.

Za zdaj ni bila sprejeta še nobena odločitev

A v družbi Velika planina in prav tako na kamniški občini za zdaj mirijo. Kot so nam povedali v zvezi z namestitvijo sistema za spuščanje po jekleni vrvi (zipline), poletnega sankališča in drugih naprav za podobne aktivnosti, ni bila sprejeta še nobena odločitev, omenjene aktivnosti so bile predstavljene kot ena od možnih smeri razvoja, če bo seveda interes potencialnih zasebnih podjetij za tovrstne dejavnosti in če bo to v skladu z desetletno razvojno strategijo družbe Velika planina. »V želji, da se na planini omogoči dodatna ponudba in uredijo propadajoče naprave, so zgolj preverili interes zasebnikov in zunanjih izvajalcev za morebitno širitev turistične ponudbe,« so sporočili z občine Kamnik in dodali, da žičniška konstrukcija proti Tihi dolini že več kot deset let sameva in propada, namesto da bi jo obnovili in vključili v celovito ponudbo. »Enako usodo deli več deset koč, ki so prav tako prepuščene propadanju, zastarela je tudi obstoječa sedežnica in vsi z njo povezani objekti. V družbi Velika planina navajajo, bo z namenom preverjanja javnega interesa sledilo še več javnih pozivov za druge načrte,« so še zapisali na občini.

Prav tako se na občini Kamnik zavzemajo, da bi bila dolgoročna vizija razvoja Velike planine zasnovana ob upoštevanju zaščite naravne in kulturne dediščine. Z umestitvijo predlaganih posegov se načeloma strinjajo, dokler je to v skladu z veljavno zakonodajo in dokumenti (na primer občinskim prostorskim načrtom) ter ob pozitivnem mnenju vseh nosilcev urejanja prostora. »Je pa dejstvo, da bo treba veliko več pozornosti kot v preteklosti nameniti celostnemu razvoju območja in predvsem celostnemu sistemu odvodnjavanja odpadnih voda.