Tudi na področju zdravstva, kar je ponovno pokazala februarska oddaja Tarča na TV SLO 1, ko celotna država že dolgih sedem let ni sposobna procesirati in zaključiti korupcije v zvezi z nabavo žilnih opornic. Nasprotno! Podobne nabave so se v času korone, pa verjetno tudi še kdaj, nadaljevale s sumljivimi nakupi respiratorjev, mask, hitrih testov in še česa. Nedelovanje nekaterih akterjev v pravni državi in več kot sumljive povezave med posamezniki in političnimi strankami na eni strani ter z nezakonitim in organiziranim delovanjem na drugi strani so že tako vidni in sumljivi, da težko prepričajo kogar koli o nekem poštenem ravnanju.

Tako kot države z vsem svojim silnim aparatom prisile tudi lumpi organizirano in v povezavi s politiko izkoriščajo vsakokratna stanja v družbi. Verjetno bi bilo treba resnično prevetriti celoten vpogled v delovanje vseh vpletenih struktur in poskušati odgovoriti na vprašanje, kje so vzroki, da se na področju sistemske korupcije nič ne zgodi. Človek se resnično ne more otresti občutka o tesni medsebojni povezanosti bolj ali manj istih ljudi, ki se že desetletja obračajo v politiki, zdravstvu in sploh na vseh področjih življenja. Morda je zdravstvo zdaj malo bolj izpostavljeno zaradi pandemije, ampak verjamem, da so podobne dileme tudi na področju gospodarstva, investicij, gradenj cest in na drugih področjih.

Obnašanje policije kot represivnega organa v državi se že kar bistveno spreminja. Zanimivo bi bilo videti, kakšno je razmerje ukrepanja denimo policije do običajnih državljanov ter do elite na oblasti. Kakšni so številčni oziroma statistični podatki, če bi jih medsebojno primerjali. Seveda obstaja takoj kup izgovorov, da se navedena statistika ne vodi in podobno. A vendarle gre za specifično razmerje, ki bi lahko v konkretnih primerih javno pokazalo, koliko so najodgovornejši ljudje, ki so postavljeni na vodilne dolžnosti v državi, tudi osebno kazensko, ne samo politično, odgovorni za stanje v državi oziroma za svoja nezakonita ravnanja. Tudi seveda za svoja politična ravnanja, s katerimi morda celo zakonsko ali kako drugače prikrivajo svoja nezakonita ravnanja. Na primer z opustitvami ravnanj, kadrovskimi potezami zamenjav, reorganizacijami, predlaganjem zakonov, s katerimi se rušijo temelji pravnega reda, itd.

Neodgovorjeno ostaja marsikaj v zvezi s preprodajo orožja na Balkan, z bančnimi luknjami, zadolževanjem v tujini itd. In tukaj se oglaša celo predsednik države, ki hvali sedanjo vlado kot dobro delujočo. Pravzaprav nismo pozabili njegove vloge pri gradnji TEŠ 6 in prav tako nedokončanih sodnih postopkov v zvezi s tem.

In vendar se nekatere negativne vsebine v tej naši državi vztrajno ponavljajo. Do kdaj še? Kje je resnično meja med organiziranim kriminalom in mižanjem politike ali pa morda celo sodelovanjem le-te? Pa res ne mislim le na klasični kriminal in prometne prekrške. In za konec morda še vprašanje, ali res nimamo nobenih drugih predstavnikov oblasti kot sedanje nepogrešljive? Ne glede na izid glasovanja v parlamentu še vedno menim, da si državljani zaslužimo veliko boljšo državo in predvsem drugo ter boljše vodstvo.

Ko berem na primer intervju v Dnevnikovem Objektivu z direktorjem oziroma predsednikom uprave Krke Jožetom Colaričem, si skoraj ne predstavljam, da bi navedeni denimo visel na neki ograji v predsedniški palači na kakšnem obisku v Kairu. Ali pa da bi kot sedanji predsednik vlade sprejemal posojila iz Prijedora.

Hotel sem le povedati, da imamo ljudi, ki so sposobni uspešno voditi velike gospodarske družbe, in prepričan sem, da imamo tudi takšne, ki so sposobni voditi državo. In to brez kakšnih uradnih svetovalcev, pa čeprav s področja ustavnega prava ali pa davčne politike.

Miloš Šonc, Grosuplje