Skupno število delovno aktivnih oseb, tako zaposlenih kot samozaposlenih, se je v lanskem decembru zvišalo za okoli 1500 ali za 0,2 odstotka na nekaj več kot 891.200. Medtem ko se je število delovno aktivnih moških povečalo za 2700 ali za pol odstotka, pa se je število delovno aktivnih žensk za 0,3 odstotka oziroma za okoli 1200 znižalo. Glede na december 2019 je bilo skupno število delovno aktivnih oseb nižje za 10.300 ali 1,1 odstotka. Znižalo se je tako število delovno aktivnih moških (za 1,3 odstotka oziroma za približno 6200) kot število delovno aktivnih žensk (za en odstotek ali 4100), je danes sporočil Statistični urad RS (SURS).

Število zaposlenih se je v decembru na mesečni ravni zvišalo za 0,2 odstotka na nekaj več kot 796.200, medtem ko je bilo na letni ravni nižje za 1,5 odstotka. Pri pravnih osebah se je zaposlenost povečala za 0,3 odstotka ali za približno 2500, zaposlenih pri fizičnih osebah, teh je bilo konec leta nekaj manj kot 48 tisoč, pa se je za 2,2 odstotka ali za okoli 1100 zmanjšalo. Na letni ravni se je število zaposlenih pri pravnih osebah znižalo za 1,1 odstotka, število zaposlenih pri fizičnih osebah pa za 8,5 odstotka. Število samozaposlenih se je lani povečalo za 2,3 odstotka na 94.978; samostojnih podjetnikov je bilo več za 0,8 odstotka, samozaposlenih kmetov, teh je bilo konec leta 21.350, pa za 8,5 odstotka.

Na novo se je v decembru zaposlilo približno 16.100 oseb, kar je bilo za 2000 več, kot se jih je na novo zaposlilo v decembru 2019. Največ se jih je na novo zaposlilo v predelovalnih dejavnostih (nekaj več kot 4800) in v gradbeništvu (nekaj več kot 4700).

Delovna aktivnost najbolj upada v gostinstvu

Pregled po dejavnostih pokaže, da se je število delovno aktivnih oseb v decembru na mesečni ravni znižalo v trinajstih, zvišalo pa v sedmih dejavnostih. Najbolj se je, tako kot že v oktobru in novembru, zmanjšalo v gostinstvu, in sicer za 1,5 odstotka na približno 32.800. V zadnjih treh mesecih lani je sicer število delovno aktivnih oseb v gostinstvu upadlo za približno 2000, najbolj v decembru.

Ravno obratno je bilo v predelovalnih dejavnostih, kjer se je število delovno aktivnih oseb v primerjavi z novembrom 2020 zvišalo za 0,9 odstotka na približno 204.100. V tej dejavnosti se je število delovno aktivnih najbolj zvišalo tudi v prejšnjih dveh mesecih. Od oktobra do decembra lani se je njihovo število povečalo za nekaj več kot 3000.

Na letni ravni se je število delovno aktivnih oseb v obeh dejavnostih znižalo - v predelovalnih dejavnostih za 2,2 odstotka, v gostinstvu pa za 13,5 odstotka.

Na GZS napovedujejo zgolj rahlo rast zaposlovanja

Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) za letos pričakujejo »rahlo rast« zaposlovanja v višini 0,3 odstotka. Po njihovi oceni se bo »rahla rast« nadaljevala tudi v predelovalnih dejavnostih, večja pa bo v gradbeništvu.

Ob tem opozarjajo, da bo za zaposlenost ključna hitrost umika zajezitvenih ukrepov v preostalih storitvenih dejavnostih, kot so gostinstvo, turizem, množični dogodki in ostale dejavnosti, ki jih je pandemija najbolj prizadela. Na GZS upajo, da bo država našla ustrezne rešitve, med drugim tudi z ukrepi, ki bi v teh dejavnostih, kjer je delež domače dodane vrednosti visok, spodbudili povpraševanje. Ob tem pa dodajajo, da bo seveda ključno ustrezno obvladovanje epidemije, tako v Sloveniji kot tudi v celotni regiji.