Trditvi, da je Vlada Republike Slovenije zgrešila evropske cilje in da je slovenski načrt za okrevanje in odpornost pri evropski komisiji znova dobil slabo vmesno oceno, pa ne držita.

Evropska komisija ni obravnavala še nobenega od načrtov za okrevanje držav članic, torej tudi slovenskega ne, ker jih do uveljavitve uredbe o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost ni mogoče posredovati v formalno proceduro.

Tako kot pri ostalih programih evropske kohezijske politike, kjer se operativni programi pred formalno vložitvijo v potrditev usklajujejo na delovni ravni z uradniki evropske komisije, je tudi slovenski načrt za okrevanje in odpornost, tako kot ostalih 17 načrtov, ki so vsebinsko celoviti, podvržen podobnim postopkom.

Vsa prizadevanja uradnikov tako na evropski kot na nacionalnih ravneh gredo v tem vmesnem časovnem obdobju v smeri priprave dobrih načrtov, ki bodo omogočili najboljšo podporo za izhod iz krize.

Zvone Černač, minister,

služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko