Čez deset let bo, kot nakazuje razvoj avtomobilske industrije, potreba po energentih še večja. Petrol bo tako čez deset let prodajal še več različnih energentov, za kar bo potrebna mreža. V Sloveniji potrebuje posameznik v povprečju od pet do sedem minut do prvega Petrolovega servisa in to je dodana vrednost naših storitev, kamor ne sodi le prodaja naftnih derivatov, ampak tudi trgovina in spremljajoče servisne dejavnosti. Na trgih, kjer smo prisotni in imamo podjetja ter zgrajeno infrastrukturo, je to velika priložnost za ustvarjanje dodane rasti, tudi dobičkonosnosti.

Južneje ko gremo, počasnejše bodo spremembe, kar je še en odgovor v prid temu, zakaj vidimo te trge, z vidika prodaje naftnih derivatov, kot perspektivne in dobičkonosne tudi v prihodnje. Že danes, ko pogledamo število prodanih električnih vozil glede na število vseh registriranih v Sloveniji, Hrvaški in v Srbiji, se vidi, da gre za trend z zamikom. Tudi povprečna doba zamenjave avtomobila je 14, 15 let. Delež danes prodanih vozil na fosilna goriva kaže, da spremembe bodo, a se ne bodo zgodile čez noč. Sobotna priloga Dela