Družba Don Don je minulo poslovno leto sklenila s prihodki v višini 31 milijonov evrov, kar je 12 odstotkov manj kot predlani in tudi 12 odstotkov pod prvotnim poslovnim načrtom. Na upad prihodkov je vplivala koronska kriza, ki se je najbolj poznala v prvi polovici lanskega leta, v drugi polovici leta pa so se prihodki počasi vračali na raven iz leta 2019. Leto 2020 so končali s čistim dobičkom v znesku 1,1 milijona evrov ter prihodkom pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) v višini 3,7 milijona evrov. Znižanje dobička in EBITDA glede na predlani (za 30 odstotkov se je znižal dobiček, EBITDA za 17 odstotkov) pripisujejo predvsem vplivu covida-19.

Največje pekarsko podjetje v regiji

Celotna skupina Don Don, ki posluje v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini, Črni gori in Bolgariji, širi pa se še v Romunijo, Grčijo in Severno Makedonijo, je poslovno leto končala uspešno. V vseh proizvodnih obratih – dva sta v Sloveniji, po eden na Hrvaškem in v Črni gori ter dvanajst obratov in dva mlina v Srbiji – so lani proizvedli 113.500 ton pekarskih izdelkov, zaradi česar je Don Don največje pekarsko podjetje v regiji. Covid-19 je imel najmanjši učinek na prodajo na srbskem trgu, kjer so se pokazali rezultati vseh preteklih investicij. Skupina je poslovno leto 2020 sklenila s prihodki v višini 115 milijonov evrov, kar pomeni petodstotno rast v primerjavi z letom prej. Prihodki so v skladu z načrtom, ki je bil prilagojen negativnim učinkom koronske krize. Preliminarni EBITDA skupine za lansko leto znaša 17,1 milijona evrov, medtem ko je v letu 2019 znašal 14 milijonov evrov.

Na vprašanje, koliko je na poslovanje vplivala kriza, direktorica družbe Alenka Mozetič Zavrl odgovarja, da so se v prvih tednih krize zaradi uvedbe dodatnih preventivnih ukrepov v proizvodnji in manjšega povpraševanja naročila kruha in pekarskih izdelkov zmanjšala za 40 odstotkov. »Ob poletni umiritvi in izboljšanju epidemiološke situacije smo se vrnili v svoj običajni obseg, kar pomeni 45 ton kruha in pekarskih izdelkov na dan. Z jesenskim poslabšanjem razmer in vladnimi ukrepi so svoj trg ponovno izgubile pekarne, ki dobavljajo gostinski panogi ter vzgojno-izobraževalnim zavodom, kot so šole in vrtci. Večina naših kupcev so sicer trgovine z živili, izobraževalnim in javnim ustanovam neposredno ne dobavljamo. Nekoliko večja odstopanja zaznavamo pri prodaji sendvičev, kjer je največji padec v segmentu prodaje »na poti« oziroma trgovinah na bencinskih črpalkah. Na spremenjene razmere na trgu se odzivamo z razvojem novih izdelkov in poti do potrošnikov. Lansko pomlad smo na trg poslali delno pečen kruh, ki je namenjen domači dopeki. Taka vrsta kruha ima daljši rok uporabe, hkrati pa poskrbimo za varnost z največjo zaščito potrošnika.«

Za skoraj 20 milijonov evrov naložb

Naložbe v letu 2020 so bile večinoma usmerjene v proizvodnjo, skupaj so za skupino Don Don znašale 19,7 milijona evrov. Od tega so v novo tovarno za proizvodnjo specialnih vrst kruha in lepinj v Novem Sadu vložili 14,5 milijona evrov, v razvoj maloprodaje na srbskem trgu pa 1,6 milijona. V Sloveniji so investicije znašale okoli milijon evrov in so bile med drugim usmerjene v dokončanje proizvodne linije krofov v Kranju. Letos načrtujejo nadaljnjo avtomatizacijo proizvodnje, za kar bodo v okviru skupine namenili 13 milijonov evrov. Investicije bodo usmerjene v nove proizvodne linije na Hrvaškem in v Srbiji ter nadaljnji razvoj maloprodaje na srbskem trgu. O poslovnih pričakovanjih za letos v Don Donu povedo, da so si v optimističnem scenariju nadaljevanja leta, ki bo odvisen predvsem od epidemiološke situacije, za cilj postavili 35 milijonov evrov prihodkov, kar je bil poslovni rezultat, ki so ga v Sloveniji dosegli leta 2019. Na ravni skupine pa načrtujejo več kot desetodstotno rast in skupno prodajo v višini 130 milijonov evrov.