Prihodnji mesec se bo v Kočevju ob obstoječem vrtcu Čebelica začela gradnja 16-oddelčnega vrtca, ki bo lahko sprejel okoli 300 otrok. Ti so trenutno razporejeni v enotah Čebelica in Kekec. Z 8,2 milijona evrov vredno naložbo, eno največjih in najpomembnejših v zadnjem desetletju, bodo v Kočevju pridobili sodoben ničenergijski objekt, zgrajen po načelih sonaravne gradnje.

Občina poleg sredstev Eko sklada v višini nekaj več kot milijon evrov računa tudi na sofinanciranje s strani države. Gradnjo naj bi končali poleti prihodnje leto, ko sledita še rušenje prizidka obstoječega vrtca in ureditev zunanjih površin z igriščem. »Novi vrtec bo zagotovil sodobne, funkcionalne prostore, hkrati pa predstavlja atraktivno arhitekturno rešitev v središču mesta. Na ta način bomo pomembno povečali kakovost predšolske vzgoje in prispevali tudi k privlačnosti naše občine za mlade družine,« je ob nedavnem podpisu pogodbe z izvajalcem gradnje CGP dejal kočevski župan Vladimir Prebilič.

Pričakujejo porast števila predšolskih otrok

V sedem enot vrtca Kočevje je trenutno vključenih 542 otrok. Čakalnih vrst za zdaj ni, vendar, kot pravi župan Prebilič, zaradi hitrega razvoja občine pričakujejo dvig števila prebivalstva in s tem tudi predšolskih otrok. Arhitekturni biro Svet Vmes je vrtec zasnoval na ideji čebelnjaka, v njem bo osem igralnic za prvo starostno skupino ter prav toliko igralnic za malčke drugega starostnega obdobja, svoj prostor pa bo našel tudi razvojni oddelek. Konstrukcija dvoetažnega objekta je hibridna lesena gradnja z jeklenim skeletom. Na voljo bo dobrih 1500 kvadratnih metrov igralnih površin, vseh površin, skupaj igriščem na terasi v nadstropju, pa bo 5000 kvadratnih metrov ter 5300 kvadratnih metrov zunanjih površin. Zunanja ureditev zajema tudi rekonstrukcijo dovozne ceste s parkirišči.

Kočevski vrtec se že več let sooča s prostorsko problematiko in dotrajanostjo nekaterih prostorov. Začetek projekta gradnje novega vrtca sega v leto 2015, ko je občina naročila pripravo izhodišč za novogradnjo, dve leti kasneje pa izdelavo projektne naloge. Leta 2018 je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor izvedla projektni natečaj ter izbrala biro Svet Vmes. Sprva se je hotela naložbe lotiti po principu javno-zasebnega partnerstva, vendar razpis ni uspel, zato se je v projekt podala sama. Gradbeno dovoljenje je pridobila avgusta lani, v začetku letošnjega leta pa je na javnem razpisu izbrala še izvajalca.