Leto 2020 ni bilo niti slučajno najtežje leto, poudarja Milan Kuster, direktor podjetja Lunos. »Beležimo lepo rast prihodkov in dobička.« Njihovo poslovanje je opaženo tudi zunaj meja. Pri tem seveda izstopata nagradi Evropskega poslovnega združenja (EBA, Europe Business Association). Obrazložitev ob podelitvi se je glasila: Zaradi uspešnosti in učinkovitosti, vizije, inovativnosti, ustvarjalnosti, strokovnosti, izjemnih vodstvenih sposobnosti, poslovne etike in družbene odgovornost v letu 2020. »Elektorji v tujini so precej zahtevni in procesi nominacij so lepa možnosti, da se pogledamo v ogledalo, vidimo, kaj delamo dobro, in tudi tisto, kar je še treba popraviti,« dodaja Kuster. Lunos pa kotira visoko tudi na radarju Zlate niti. Letos so se zavihteli med finaliste.

Družinska zgodba o uspehu

V Sloveniji je 70 odstotkov družinskih podjetij, ki ustvarijo kar 30 odstotkov slovenskega BDP, zato so nepogrešljiv del slovenskega gospodarstva, pomemben zaposlovalec in tudi vir inovacij. Mednje se umešča tudi Lunos, ki je bil ustanovljen pred desetimi leti. Pred tem je direktor Kuster 20 let nabiral izkušnje v drugih podjetjih. Pravi, da je to dober model. »V poslovanje družinskega podjetja sem prenesel izkušnje in dobre prakse, izključil pa sem tiste stvari, ki so se mi zdele slabe.« Ker mu menedžerskega znanja ni primanjkovalo, je bil zanj največji izziv najti prave sodelavce, vzpostaviti medsebojno zaupanje in poskrbeti za notranjo klimo podjetja. »In tu me je rešila moja žena Damjana, ki ima kot sociologinja izjemen občutek za izbiro kadra. V naših vrstah nimamo šibkega člena, saj vsi sodelavci razumejo filozofijo podjetja.« Prepričan je, da je prav odlična ekipa tisti kapital podjetja, ki Lunos dela odpornejši proti morebitnim krizam. »S pravo ekipo se da premagati vse težave.«

Za bleferje ni prostora

Lunos poznamo po prezračevalnih sistemih, kako pa bi podjetje opisali kot zaposlovalca? Direktor odgovarja, da so zahteven zaposlovalec. Svojo ekipo gradi na iskrenosti in lojalnosti. Raje zaposlijo človeka, ki nima dovolj znanja, a je kompatibilen s filozofijo podjetja , kot pa vrhunskega strokovnjaka, ki ni kompatibilen z Lunosom kot celoto. »Za bleferje pri nas ni prostora. Znamo zahtevati in znamo nagraditi.« Tudi skozi prizmo finančnih parametrov je Lunos nadpovprečno uspešno podjetje. Financial Times jih je leta 2019 uvrstil med tisoč najhitreje rastočih podjetij v Evropi. Od leta 2015 do vključno leta 2020 beležijo povprečno 65-odstotno letno rast prihodkov in več kot 100-odstotno letno rast dobička. V letu 2020 so bili prihodki podjetja okrog 6,7 milijona evrov, dobiček pa okrog 1,3 milijona evrov.

Zgolj polovica predpisanih nalog

V podjetju so ponosni na to, da pri zastavljanju ciljev zmeraj upoštevajo zlasti človeški faktor. V praksi je to videti približno tako: dobra polovica delovnih nalog je predpisana, druga polovica pa je v rokah sodelavca, ki samostojno kreira optimalne pristope, skladno s filozofijo podjetja in svojimi osebnimi karakteristikami. S tem zaposleni nenehno prilagaja in optimira svoje aktivnosti, delo ni dolgočasno, on pa je avtomatsko kreativen in tudi zadovoljen. »Ker so pri nas vsi rezultati merljivi, je zelo enostavno spremljati, koliko je pri tem uspešen in koliko prispeva k skupni zgodbi.« Na vprašanje, kako bi opisali prihodnost kadrovske stroke, v Lunosu odgovarjajo, da ne sledijo predpisanim smernicam in modnim muham. »Imamo svoj kompas glede zaposlenih. Pri nas osnovne človeške vrednote niso zapisane le na papirju, ampak jih tudi živimo.« Imajo specifičen model nagrajevanja, motivacije, sodelovanja, dela in zabave. Za uspehe so nagrajeni vsi v podjetju, saj je prav vsak pripomogel k temu. Vsako leto se nagradijo s potovanjem na enega izmed Kanarskih otokov, udeležujejo se trekingov, ekskurzij, skratka skrbijo za zdravje in dobro počutje. »Ob koncu leta razdelimo tudi dobiček.« Kuster, ki ga je EBA nagradil tudi s priznanjem za najboljšega menedžerja, zaključuje, da je njegova osebna in poslovna vizija: Pojdi naprej po svoji poti, uživaj v vsaki stopinji in če padeš, vstani, otresi kolena ter nadaljuj z odločnim korakom. Njegov osebni moto se glasi: Vedno sem lahko še boljši, kajti razvoj se nikoli ne ustavi.