Povečan obisk določene lokacije ob koncu tedna ni kazalnik povečanja deleža športno dejavnih! Čeprav ima sprehod na svežem zraku določene pozitivne učinke na zdravje, smo daleč od tistih učinkov, ki jih prinaša redna in primerno intenzivna športna dejavnost. Ta je upadla pri odraslih, predvsem pa pri otrocih, mladostnikih in starostnikih. Nekateri posamezniki imajo zaradi dela od doma res več prostega časa, ki so ga namenili na primer prevozu v službo, toda če niso imeli prej redne športne dejavnosti na visokem mestu svojih vrednot, tudi v tem času ne bodo iskali takih dejavnosti. Število tistih, ki so svojo športno dejavnost opustili, je neprimerno večje od števila tistih, ki so se zdaj začeli redno ukvarjati s športom.

Ne morem se strinjati s trditvijo, da je zanimanje za ukvarjanje s športom povečano. Že po prvem valu epidemije so strokovnjaki opozarjali na upad športne dejavnosti pri otrocih in mladini ter na hujše dolgoročne negativne posledice. Otrokom se ni zabavno eno uro sprehajati na svežem zraku, njihovi motivi za športno dejavnost so drugačni od motivov starejših. Najbolj skrb vzbujajoče pa je, da se veliko otrok po koncu epidemije niti ne bo vrnilo v programe športa, da določenih športnih organizacij ne bo več. Nedeljski dnevnik