Mehanizem za sodelovanje med Kitajsko ter državami Srednje in Vzhodne Evrope se je začel leta 2012, osredotočen na potrebo po praktičnem sodelovanju, in je postal dobra platforma za skupni razvoj. V zadnjih devetih letih se je obseg trgovine med Kitajsko ter državami Srednje in Vzhodne Evrope povečal za skoraj 85 odstotkov in presegel 100 milijard ameriških dolarjev. Dvostranska izmenjava na področju turizma se je povečala za skoraj štirikrat. Kitajske naložbe v regijo presegajo 16,8 milijarde ameriških dolarjev. Uspešno je bilo zagnanih nemalo projektov, vključno s pristaniščem Pirej v Grčiji, jeklarno Smederevo v Srbiji in Pelješkim mostom na Hrvaškem. Ti so ustvarili nova delovna mesta in izboljšali življenje ljudi.

Na tokratnem vrhu so voditelji razpravljali o novih idejah in predlagali nove pobude. Skupaj so določili štiri prednostne naloge: enoten boj proti epidemiji, praktično sodelovanje, medsebojno povezovanje in zelene inovacije.

Na srečanju je bil dosežen dogovor o skoraj devetdesetih dokumentih o sodelovanju, kar je največ v času obstoja pobude. Sporazum se dotika prometne in energetske infrastrukture, bančništva, investicij, kmetijstva, elektronskega poslovanja, testiranja in karantene, turizma, izobraževanja, znanosti in tehnologije, kulture, športa, varstva okolja in drugih področij. Neposredno korist od njega pa bodo imeli ljudje vseh držav.

Ozadje tokratnega srečanja je zaznamovano z bojem proti epidemiji novega koronavirusa. Države so se pokazale kot odločene, da združijo moči in skupaj premagujejo težave ter iščejo napredek.

Kitajska ter države Srednje in Vzhodne Evrope so si v boju proti epidemiji medsebojno pomagale in se podpirale. Predsednik Xi Jinping je na vrhu napovedal, da je Kitajska pripravljena še naprej sodelovati pri obvladovanju epidemije in bo aktivno preučila prošnje držav regije glede sodelovanja pri cepivih. Številne so izrazile pripravljenost za poglobitev sodelovanja s Kitajsko na področju cepiv in razvoja zdravil ter spodbujanja ponovnega zagona dela in proizvodnje, da bi pripomogle k okrevanju in razvoju gospodarstva.

Slovenija se je vedno aktivno udeleževala in pomembno prispevala k sodelovanju med Kitajsko ter državami Srednje in Vzhodne Evrope. Sodelovanje med Kitajsko in Slovenijo na področju trgovine, investicij, znanosti, humanistike in drugih se nenehno širi in poglablja. Gospodarsko in trgovinsko sodelovanje se je obdržalo na enaki ravni kot pred epidemijo, ključni projekti sodelovanja pa nemoteno napredujejo. Nova tovarna televizij Hisense Gorenje je lani začela proizvodnjo, kar je odprlo nova delovna mesta. Kmalu bo zaključena prva faza gradnje podjetja Pipistrel na Kitajskem. Prihodnje leto bo 30. obletnica vzpostavitve diplomatskih odnosov med Kitajsko in Slovenijo. Isto leto Kitajska gosti zimske olimpijske igre v Pekingu. Glede na načrt, objavljen na srečanju, o sodelovanju med Kitajsko ter državami Srednje in Vzhodne Evrope v letu 2021 pri dogodkih v Pekingu, je Slovenija v okviru sodelovanja prevzela koordinacijo mehanizma za zimske športe. To bo odprlo nove priložnosti za poglobitev prijateljskega sodelovanja med državama.

Kitajska si želi še naprej tesno sodelovati s Slovenijo in se zavzemati za to, da bi praktično sodelovanje med državama, pod okriljem sodelovanja med Kitajsko ter državami Srednje in Vzhodne Evrope, prineslo še več dosežkov, resnično koristilo ljudem obeh držav in postalo veter v krila odnosov med državama.

Wang Shunqing je veleposlanik LR Kitajske v Sloveniji.