Generalni direktor RTV Slovenija Igor Kadunc je uresničil napoved, ki jo je dal že med kandidaturo: po tem, ko ni bil izbran za naslednji direktorski mandat, je vložil tožbo zoper imenovanje svojega naslednika, sedanjega predsednika nadzornega sveta RTVS Andreja Graha Whatmougha. Kot smo poročali, je za Graha Whatmougha glasovala večina programskih svetnikov, ki so blizu vladajoči koaliciji Janeza Janše. Kadunc meni, da Grah Whatmough ne izpolnjuje razpisnih pogojev. Programskim svetnikom direktor očita, da so izbrali kandidata brez ustreznih vodstvenih izkušenj.

Izkušnje iz preteklosti

»Prepričan sem, da je bil postopek imenovanja novega generalnega direktorja oporečen, saj se v njem ni upoštevalo enega ključnih pogojev za izbiro kandidata, to je tri leta izkušenj z vodenjem večjih organizacijskih sistemov,« je tožbo pojasnil Kadunc. »Izpodbijanja sklepa programskega sveta o imenovanju generalnega direktorja se nisem lotil zaradi sebe. Tudi če bom s tožbo uspešen, za kar je veliko možnosti, sam zelo verjetno ne bom imel nobene koristi. Mandat se mi izteče 24. aprila, na kar izid sodbe ne bo imel nobenega vpliva,« pravi Kadunc. Predvideti je mogoče, da bo Grah Whatmough 25. aprila v vsakem primeru prevzel vodenje javnega zavoda, sodni postopek pa bo zaključen šele dosti kasneje. Takšno dogajanje je na RTV Slovenija že ustaljeno – tudi v preteklosti so se imenovanja generalnih direktorjev naknadno razreševala na sodišču.

»Vsem, ki se vsaj malo spoznajo na vodenje, je jasno, da je lahko dober generalni direktor le tisti, ki ima ob poznavanju čim večjega dela sistema RTV tudi druge kvalitete in odlične sposobnosti vodenja. Te pa prinese samo praksa vodenja. Vse drugo je loterija in zelo verjetno prazno upanje,« pravi generalni direktor in dodaja, da »gre za 'diktaturo' interesov in glasovalni stroj«.

Kot smo v Dnevniku že poročali, Grah Whatmough doslej še ni vodil velikega poslovnega sistema, kaj šele česar koli primerljivega zavodu, ki na leto obrača 130 milijonov evrov ter lovi ravnotežje med 2200 zaposlenimi, šestimi radijskimi in petimi televizijskimi programi, glasbeno in televizijsko produkcijo, založbo, orkestrom, big bendom in vsakokratno politiko. Večino svoje poslovne kariere je bil Grah Whatmough manjši podjetnik; ustanovil in vodil je več različnih malih podjetij, ki so se ukvarjala s prevajanjem in tolmačenjem ali pravnim, davčnim in finančnim svetovanjem. Skupna točka podjetij je, da so imela kvečjemu peščico zaposlenih. Skupaj z njegovimi nadzorniškimi izkušnjami je to pravzaprav vsa njegova poslovna kariera.

Težavne finance

Grah Whatmough nasprotno trdi, da je vodenje nadzornega sveta javnega zavoda zadostna vodstvena izkušnja za prevzem funkcije generalnega direktorja. Pravna mnenja o tem so močno različna in kot kaže, se bo ta dilema razreševala na sodišču. Bodoči generalni direktor, ki ga je na twiterju podprl sam predsednik vlade Janez Janša, se namerava sicer lotiti finančne sanacije RTV Slovenija, ki je zašla v rdeče številke. Stroške dela RTVS bi zmanjševal z upokojevanjem tistih zaposlenih, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev (a morda še ne želijo oditi v pokoj). Grah Whatmough pri tem napoveduje »premišljen in sistematičen pristop« ter individualno obravnavo vsakega, ki bi se nemara upokojil. Na drugi strani pa se Kadunc sprašuje, »ali moramo res pristati na to, da bo zmanjšal število zaposlenih za dvesto ali več, in kakšne bodo programske posledice«.

Predsednik programskega sveta Ciril Baškovič je v odzivu na tožbo danes zatrdil, da »je programski svet imenovanje opravil po veljavnih postopkih in v najboljši veri v pravilnost presoj kandidatov za generalnega direktorja«. Poudaril je, da je Graha Whatmougha kot primernega kandidata potrdila petčlanska razpisna komisija, ob soudeležbi pravne službe RTV. Komisija je pravzaprav ugotovila, da vsi trije kandidati, poleg Graha Whatmougha in Kadunca še direktorica TV Slovenija Natalija Gorščak, izpolnjujejo vse razpisne pogoje, je poudaril Baškovič.

Bodoči generalni direktor RTVS prepričan, da ima potrebne izkušnje

Bodoči generalni direktor RTVS Andrej Grah Whatmough je dan po novici, da je sedanji generalni direktor Igor Kadunc sprožil tožbo zoper imenovanje naslednika, sporočil, da se je na razpis prijavil v prepričanju, da izpolnjuje vse razpisne pogoje. »Vsi člani programskega sveta so, enako kot razpisna komisija, imeli možnost vpogleda v dokumentacijo vseh kandidatov. Programski svet me je na seji z osemnajstimi glasovi od osemindvajsetih v drugem krogu izvolil za novega generalnega direktorja RTV Slovenija za prihodnje štiriletno mandatno obdobje. To pomeni, da bom aprila to izredno pomembno in odgovorno funkcijo prevzel s široko podporo programskega sveta,« pravi Grah Whatmough. Kot smo poročali, Kadunc, ki je tudi sam ponovno kandidiral, programskim svetnikom, očita, da so izbrali kandidata brez ustreznih vodstvenih izkušenj. Graha Whatmougha sicer podpira premier Janez Janša.