Da bo trboveljska komunala s torkom prenehala odvažati zbrane mešane komunalne odpadke na deponijo Unično, je občina Trbovlje župane preostalih štirih občin – Hrastnika, Radeč, Zagorja ob Savi in Litije – obvestila z dopisom. Župane je ta poteza užalostila in presenetila hkrati, saj naj bi pogovori o možnosti sporazumnega prenehanja sodelovanja občine Trbovlje v projektu Ceroz še vedno potekali. »Ker družbi Ceroz pravica izvajanja gospodarskih javnih služb obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov ni prenehala, občina in Komunala Trbovlje s takšnimi ravnanji kršita določbe sklenjenih pogodb, ki jih nista niti odpovedali niti niso prenehale na drugi podlagi. Hkrati bo trboveljska občina družbi, katere največja družbenica je prav ona, povzročila materialno škodo, ogrozila njeno poslovanje in tudi delovna mesta,« je oster hrastniški župan Marko Funkl. Ta trenutek Ceroz zaposluje 34 ljudi, izpada prihodka pa s to nenadno potezo ne bo mogoče hitro nadomestiti. Direktor Ceroza Enes Rakovič ocenjuje, da je zato najverjetnejši scenarij odpuščanje zaposlenih in povečanje zneska na položnicah Zasavcev. Kot še poudarjajo župani, poleg Funkla so to še zagorski Matjaž Švagan, litijski Franci Rokavec in radeški Tomaž Režun, v nasprotju z občino Trbovlje spoštujejo sklenjene pogodbe in zakonodajo. Končno pa je tudi sodišče lani zavrnilo enostranski poskus izstopa Trbovelj iz družbe Ceroz in pritrdilo mnenju občin soustanoviteljic, ki so zaradi kompleksnih medsebojnih razmerij zadevo odstopile v obravnavo odvetniški družbi.

Največji udarec za regijo v zadnjih 30 letih

Občine Hrastnik, Litija, Radeče in Zagorje ob Savi so se zadnjega pol leta trudile za miren in sporazumen razhod s Trboveljčani. »A tega ni mogoče doseči, če nekdo noče sprejeti odgovornosti za sanacijo že povzročene okoljske škode v skladu z danimi zavezami in veljavno zakonodajo,« poudarja Funkl. In doda, da je želela trboveljska občina odkorakati iz projekta brez finančnih obveznosti za zapiralna dela še 30 let po zaprtju odlagališča, kar je njena zakonska obveznost. »Sam ocenjujem, da je to največji udarec za Zasavje kot regijo v zadnjih tridesetih letih,« pravi zagorski župan Švagan, Tomaž Režun iz Radeč pa, da bodo tudi Trboveljčani na koncu dobili izstavljen račun za »trmarjenje«.

Ker se na deponiji Unično odpadki iz občine Trbovlje odlagajo od ustanovitve odlagališča leta 2005, pa s tem kažejo tudi svoj odnos do okoliških prebivalcev, okolja ter reševanja problematike odpadkov v regiji nasploh. Župani poudarjajo še, da trboveljska županja Jasna Gabrič zavaja javnost in svetnike glede opravljene cenitve in vrednosti podjetja, pa tudi glede prenehanja možnosti odlaganja odpadkov na deponiji Unično z letom 2022. V Cerozu namreč ocenjujejo, da bi lahko odpadke tam odlagali še vsaj pet do osem let. Županja Gabričeva na očitke odgovarja, da ostajajo lastniki infrastrukture in tudi družbeniki, le smeti bodo odslej vozili drugam. Za zdaj le mešane, biološke pa še naprej v Unično. Za zasavske online novice je dejala tudi, da Cerozu ne nagajajo, saj imajo že dovolj težav. Župani pa so prepričani, da je zaradi enostranske poteze Gabričeve ogrožena tudi ekonomika poslovanja Ceroza, ki trenutno posluje pozitivno.