Navajeni smo, da mnogi politiki lažejo predvsem, ko uporabijo zelo širok pojem »družbeni interes«, »država« ali »sodelovanje«, medtem ko mislijo na svoje zelo definirane in konkretne interese. Medtem ko volilci in večina ljudi vidijo, da zaradi nesposobne vlade in izkoriščanja zmede za pridobivanje materialnih koristi nekaterih nastaja velika škoda mnogim kategorijam prebivalstva, nas gospa Sluga prepričuje, da naš interes ni družbeni interes. Družbeni interes je interes, ki ga vidi gospa poslanka. Gospa poslanka kot diplomantka poslovne administracije očitno ni nikdar razmišljala, ali obstaja kakšna zveza med družbenim interesom in potrebami, željami, koristmi volilcev, prepričana pa je, da poseduje znanje, večje kot njeni volilci.

Vsi poklici zahtevajo neko znanje, pridobljeno z izobrazbo ali z delom (ali vsaj sposobnost logičnega sklepanja), le pri poslancih, ki glasujejo o zakonih, ki jih moramo vsi izvajati, se ne samo (z vsakimi novimi volitvami vse več) tolerira neznanje, ampak se dogaja še hujše: nekaj, kar je, kot pravi S. Hawkings, hujše od neznanja – iluzija o znanju.

Majda Koren, Ljubljana