Vse kaže, da se bomo covidu-19 ob mnogih človeških žrtvah vendarle uspešno postavili po robu. Pri avtokratskem sistemu upravljanja države pa ni videti izhoda, kakršnega pri covidu predstavljajo cepiva farmacevtskih proizvajalcev. Pa še v nečem se razlikujeta oba pojava. Covid bomo nekako preživeli, avtokratski sistem upravljanja države pa bo v družbi pustil trajne posledice, ker gre za ireverzibilni proces. Ta ne dopušča vrnitve v začetno stanje.

Zadnji primer avtokratskega ravnanja vlade je odločitev Urada Vlade RS za komuniciranje (Ukom). Ta je vladnim predstavnikom, ministrom, uradnikom in svetovalcem pred nekaj dnevi prepovedal nastopati v informativnih oddajah javnih medijev. Brez dvoma gre za odločitev samega predsednika vlade. Urad le skrbi za neposredno komuniciranje vlade z državljani tudi tako, da uresničuje avtokratske odločitve predsednika vlade.

Vendar avtokratsko nastrojena oblast svojih namer ne more uresničiti, ne da bi nepooblaščeno posegala v polje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Z odločitvijo Ukoma vlada neposredno posega v ustavno zajamčeno človekovo pravico, zapisano v 36. člen Ustave RS. Ta določa, da ima »vsakdo pravico dobiti informacijo javnega značaja, za katero ima v zakonu utemeljen interes«. Da so v okolju covida-19 to problemi delovanja družbe, ki zadevajo zdravstvo, šolstvo in različne storitve, ni treba dokazovati.

Odločitev predsednika vlade oziroma Ukoma krši tudi določbo, zapisano v 5. členu Ustave RS. Ta določba zavezuje državo, da »na svojem ozemlju varuje človekove pravice in temeljne svoboščine«. Vlada ravna prav nasprotno in ji za ustavno demokratično ureditev ni mar. Samo po sebi se zastavlja vprašanje, kakšni motivi vodijo predsednika vlade in vlado kot kolektivni organ, da tako brezbrižno in brezobzirno kršita ustavno varovane človekove pravice in temeljne svoboščine. Odgovor je kot na dlani. Na delu je lahko le neobrzdana sla po oblastni moči. In takšna oblast naj letos predseduje tudi Svetu EU?

Ni jasno, kakšni motivi so vodili predsednika države Pahorja, da je parlamentarnim strankam poslal vabilo na pogovor. Večina državljanov meni, da naj predsednik na pogovor povabi le prvaka SDS Janeza Janšo. Brez ovinkarjenja naj mu pove, da z uporabo avtokratskega načina upravljanja države zlorablja načelo legalnosti predstavniške demokracije. Janši naj postavi zahtevo, da takoj ustavi svoj avtokratski pohod na oblast. Če tega ne zmore ali noče storiti, naj odstopi s položaja predsednika vlade.

Janez Krnc, Litija