Če upoštevamo, kakšne politične preference se pripisujejo Tomažu Veselu, potem očitek, da je pristransko posegal v revizijo nabave zaščitne opreme, pomeni, da se mu očita revizorsko tiranijo. Ta pa je v primerjavi z revizijskim molkom benigna pristranskost. Na poti od osnutka do dokončnosti poročila je težko ubraniti revizorsko tiranijo, ker obstajajo dobra orožja zoper njo. Najprej jo revidiranec lahko napade na razčiščevalnem sestanku in nato še z ugovorom zoper predlog poročila. O revidirančevem ugovoru zoper predlog poročila odloči senat računskega sodišča. Kot član senata bo namestnik Jorg Petrovič imel možnost podpreti ugovor revidiranca in pristojnosti, ki jo ima kot član senata, mu predsednik ne bo mogel odvzeti, ker mu je dodeljena neposredno z zakonom.

Pristranskost, ki je izražena kot revizijski molk, je bolj trdoživa kot revizorska tiranija, zoper njo ni dobrih orožij, saj se revidiranec običajno ne pritožuje, če revizor zamolči kakšno nepravilnost v njihovem poslovanju. A v obravnavanem revizijskem primeru velja, da Veselu njegove politične preference preprečujejo pristranskost v obliki revizijskega molka. Sobotna priloga Dela