Kot je povedala strokovna direktorica Splošne bolnišnice Jesenice Anja Jovanovič Kunstelj, se v času epidemije, ko potrebujejo prostor za izolacijo bolnikov, prostorska stiska še dodatno izraža. Posebej je pereče pomanjkanje intenzivnih kapacitet. "Intenzivne postelje imamo sedaj razdeljene, imamo štiri covid intenzivne in samo pet 'necovid' intenzivnih postelj za vso patologijo, se pravi za vse internistične in kirurške paciente iz tega dela regije, kar je velik problem," je opozorila.

Intenzivni oddelek bi lahko razširili s prizidkom, za katerega je bilo že izdano gradbeno dovoljenje, vendar pa zanj še nimajo zagotovljenih sredstev in izbranega izvajalca, kar bi morali rešiti zelo hitro, saj bi bila gradnja prizidka mogoča le pred zaključkom projekta požarne in energetske sanacije bolnišnice, ki bo predvidoma končana do poletja. Gre namreč za projekt, sofinanciran iz evropskih sredstev, zato mora po ureditvi fasada najmanj pet let ostati nespremenjena in gradnja prizidka v tem času brez vračanja evropskih sredstev ne bi bila mogoča.

"Dozidava nove intenzivne enote je trenutno naša največja prioriteta," je izpostavil direktor jeseniške bolnišnice Mark Toplak. Zato se te dni ukvarja predvsem s pridobivanjem dovoljenja za izvedbo razpisa za izvajalca del, kar je povezano z zagotovitvijo sredstev s strani države. "Razpis moramo izvesti zelo hitro, sicer ne bomo ujeli rokov," je opozoril.

Pojasnil je, da so bila sredstva za prizidek, ki bi stal okoli 2,5 milijona evrov, decembra že zagotovljena, pred kratkim pa so izvedeli, da jih v načrtu razvojnih programov ni. Zato se sedaj trudijo, da bi jih uvrstili v omenjeni načrt, da bi jim ministrstvo za zdravje dovolilo razpis za izvajalca del.

"Trudimo se, da bi nam prizidek uspelo pravočasno realizirati, saj bi bila naknadna gradnja zaradi predhodno urejene fasade manj gospodarna, poleg tega pa bi imela za posledico vračanje evropskih sredstev," je izpostavil Toplak.

Razširitev intenzivnega oddelka je tako trenutno investicijska prioriteta vodstva jeseniške bolnišnice. Še vedno pa si prizadeva tudi za izgradnjo nove regijske bolnišnice. "To je večji projekt, ki ga ni mogoče uresničiti tako hitro, četudi je nujen in računamo, da se bo vseeno odvil čim prej," je dejal Toplak. Ob tem je pozdravil večjo aktivnost županov glede umeščanja regijske bolnišnice v prostor.

Lokacijo za novo regijsko bolnišnico ponuja Občina Radovljica, kjer je župan Ciril Globočnik januarja imenoval posebno svetovalno skupino, ki je podprla umestitev nove gorenjske regijske bolnišnice na območje Radovljice. Jeseniški župan Blaž Račič je na drugi strani izpostavil, da je možnost selitve dejavnosti splošne bolnišnice izven območja Jesenic nesprejemljiva. Odgovoril je z oblikovanjem svoje svetovalne skupine. Hkrati je Občina Jesenice konec januarja odprla tudi elektronsko peticijo za ohranitev bolnišnične dejavnosti na Jesenicah.