Feri Lainšček, pisatelj

Feri Lainšček s svojo literaturo že skoraj 40 let pomembno bogati zakladnico slovenske kulture, in sicer tako na področju otroške književnosti kot proze, poezije, filmskih scenarijev in radijskih iger… Med najodmevnejšimi so njegovi nagrajeni romani, denimo Ki jo je megla prinesla (1993), Namesto koga roža cveti (1991) in Muriša (2006), v mladinskem slovstvu pa je med najbolj prepoznavnimi njegova zbirka pravljic Mislice (1999). Ta pesnik in pisatelj panonske Slovenije v svojih delih tankočutno slika življenje preprostih ljudi z roba družbe, s prikazovanjem lirične, iščoče plati ciganske duše pa izraža spoštovanje do drugačnih. V njegovi poeziji se arhetipski drobci in pesniške slike ravninske pokrajine stapljajo s panonsko melanholijo in osebno ljubezensko vizijo. S svojim narečnim leposlovjem pa je prispeval tudi k utrjevanju duhovnih mostov med matično domovino in porabsko zamejsko skupnostjo. Njegova dela so bila prevedena v številne svetovne jezike, več njegovih romanov je doživelo tudi filmsko upodobitev.

Marko Mušič, arhitekt

Marko Muršič je izjemen risar in samosvoj arhitekturni potohodec ter humanist, ki na Slovenskem in širšem prostoru Balkana profesionalno deluje že skoraj 60 let, v njem pa zaseda prav posebno mesto. Prepoznaven je v posebni, včasih kontroverzni drži, ki vztraja »proti toku časa« in arhitekturnim trendom, še vedno pa lovi duha »arhitekture za vse čase« ter nagovor »večnostne arhitekture«, kot ga neslišno nagovarja nepreseženi mojster Jože Plečnik. Če so bile Mušičeve zgodnje, najbolj »avtorske« umetnine močno razpete med arhitekturo in skulpturo, je v osemdesetih, ko je težišče dela prenesel na Slovenijo, ustvaril tudi svojo prvo sakralno arhitekturo, cerkev Kristusovega učlovečenja v Dravljah; ta predstavlja paradigmatski premik v oblikovanju te posebno občutljive, duhovno zahtevne, prastare teme svetišča. V njegovem angažmaju izstopata še pokopališče Nove Žale in Park spomina v Teharjah, aktiven pa je bil tudi pri snovanju potniškega središča in NUK2 v Ljubljani.

Odlomke iz utemeljitev pripravila Maja Šučur