Vlogo morajo oddati starši, ki otroka v vrtec vpisujejo prvič, starši otrok, ki so na centralnem čakalnem seznamu v šolskem letu 2020/2021, ter starši, ki so vlogo oddali po 17. marcu 2020 in otrok ni bil sprejet v vrtec. Prav tako morajo vlogo oddati starši otrok, ki že obiskujejo vrtec, a bi radi otroka vključili v drug javni vrtec na območju MOL. Vlogo morajo starši poslati v izbrani vrtec oziroma vrtec prve izbire. Če bo v tem vrtcu vpisanih več otrok, kot je prostih mest, bo o sprejemu odločala komisija. Te bodo zasedale od 30. marca do 1. aprila, v petek, 6. aprila, pa bodo poslali obvestila o sprejemu otroka v vrtec oziroma uvrstitvi na čakalni seznam. Po končanih postopkih sprejema otrok v vrtce bodo vrtci, ki imajo oblikovane čakalne sezname otrok, te sezname združili v centralni čakalni seznam. Prednostni vrstni red bodo oblikovali po doseženem številu točk, ki ga je določila komisija za sprejem v posameznem vrtcu.