Za marsikoga, ki se na potkah po pobočju Golovca ni najbolje znašel in je včasih svoj pohod končal na Rudniku, čeprav je bil namenjen na Orle, je negotovosti zdaj konec. Na ljubljanski mestni občini so namreč v sklopu mednarodnega projekta URBforDAN na Golovcu namestili novo urbano opremo.

Sprehajalcem in rekreativcem je na voljo osem vstopnih točk, ki so opremljene z informacijskimi tablami, postavili pa so tudi nova stojala za kolesa. Informacijski tabli s podrobnim zemljevidom območja in označenimi potmi sta tudi na dveh ključnih križiščih sredi gozda, dodatno pa za lažjo orientacijo v mestnem gozdu skrbi še 30 lesenih stebrov oziroma totemov za usmerjanje obiskovalcev. Delavci so v minulih dneh že zamenjali 11 lesenih miz in 30 klopi ob tamkajšnjem odseku Poti spominov in tovarištva, dodatno pa so postavili še pet novih lesenih miz in 20 klopi.

Kot je pojasnil vsebinski vodja projekta URBforDAN in strokovni sodelavec Mestne občine Ljubljana Jurij Kobe, so s postavitvijo urbane opreme na območju Golovca prvič uvedli tudi režim gibanja. Na zemljevidih so namreč označene poti, ki so namenjene kolesarjem oziroma pešcem. »»Nekoliko smo omejili poti za kolesarje, iz kolesarske rabe je denimo izvzet odsek PST na območju Golovca. A kolesarje podpiramo in z njimi tudi sodelujemo. Naš cilj je, da bi imeli več površin na voljo na vzhodnem delu Golovca, ki je manj obljuden,« je pojasnil Jurij Kobe in dodal, da so pri snovanju vsebin sodelovali tako uporabniki mestnega gozda kot tudi lastniki zemljišč. Približno 85 odstotkov zemljišč na Golovcu je namreč v zasebni lasti, lastništvo pa je precej razdrobljeno. Na občini si sicer ob tem prizadevajo tudi za odkup. »K sodelovanju nam je uspelo pritegniti več kot sto lastnikov, kar je približno petina vseh lastnikov in hkrati četrtina zemljišč v zasebni lasti,« je z odzivom lastnikov zadovoljen vodja projekta.

Posebne gozdne učne točke

Velik poudarek pri »opremljanju« Golovca so namenili tudi gozdni pedagogiki. V gozdu so določili tri gozdne igralnice za otroke, kjer pa se niso lotevali večjih posegov v prostor, pač pa so najmlajšim namenili zgolj velik prostor za raziskovanje in spoznavanje gozda. »Kot lokacije smo izbrali gozdni rob, saj so tako lažje dostopne tudi za najmlajše,« je pojasnil Jurij Kobe in dodal, da pod pobočjem Golovca delujejo tudi trije vrtci, ki so vključeni mrežo gozdnih vrtcev in šol.

Obiskovalcem Golovca sta na voljo tudi dve prav posebni učni točki. V vitrini je denimo predstavljenih 23 avtohtonih drevesnih vrst. Obiskovalci lahko drevesa spoznavajo z otipom in ogledom prereza debla, ob vsakem pa je tudi tabla z informacijami o drevesni vrsti. Nedaleč od observatorija pa so uredili gozdni planetarij – učno točko, namenjeno spoznavanju planetov. Lesena instalacija namreč prikazuje Osončje s planeti. V luknji premera približno tri metre je iz kostanjevih pilotov oblikovana imaginarna površina sonca, zraven pa so na kovinskih palicah planeti, katerih velikost je glede na sonce v ustreznem razmerju.

Promet omejujeta zapornici

Na pobudo številnih obiskovalcev Golovca je občina tamkajšnji prometni kaos nekoliko zajezila z zapornicama, ki na Rakovniku ob Poti k ribniku ter na začetku gozdne ceste v dolino Konjščica preprečujeta promet v gozdnem prostoru. V prihodnje nameravajo na občini ob vznožju Golovca urediti tudi dodatna parkirna mesta za časovno omejeno parkiranje, kar pa ne bo del projekta URBforDAN. Zdaj so denimo parkirišča za obiskovalce urejena v okviru športnega parka Rakovnik in pri cerkvi sv. Urha.

Na občini si ob tem prizadevajo, da bi meščani do mestnega gozda dostopali z mestnim avtobusom, peš ali s kolesom. Tri vstopne točke so opremljene s stojali za kolesa, do vstopnih točk vozijo tudi mestni avtobusi, kar je označeno na novih informacijskih tablah. »Na območje Rudnika bomo razširili tudi mrežo sistema BicikeLJ. Prihodnje leto bomo tam uredili več postajališč, za eno pa je nedavno poskrbel Lidl pri svoji trgovini na Rudniku,« so napovedali na občini.