Kot so sporočili s mariborske policijske uprave, so v obeh nadziranih gostinskih lokalih oziroma v njuni neposredni bližini ugotovili skupaj 15 kršitev druženja na javnih mestih, eno kršitev v zvezi s prehajanjem občin in eno s področja cestnega prometa.

Zoper samostojno podjetnico, ki ima v upravljanju enega izmed gostinskih lokalov, bodo inšpektorji zdravstvenega inšpektorata izvedli ukrep zaradi ugotovljenih nepravilnosti na prevzemnem mestu.

Policisti so sicer v času nadzora na zahtevo inšpektorjev, ki so sodelovali v nadzoru, izvedli več postopkov ugotavljanja identitete.