Profesorice in profesorji na srednji šoli že vse od začetka šolskega leta vlagamo ogromno energije v to, da bi dijakinje in dijake ustrezno pripravili na maturo. Ti se v tem času srečujejo s številnimi psihosomatskimi težavami, socialnimi stiskami, motnjami zbranosti ipd. Izbira nadaljnjega šolanja se začne že pred maturo, saj si dijakinje in dijaki na podlagi želenega študija izberejo tudi izbirne predmete, iz katerih bodo opravljali maturitetni izpit.

Z nepremišljenim, neustreznim in nestrokovnim dejanjem premierja, vlade RS in MIZŠ jim je bila čez noč odvzeta tudi neodtujljiva pravica o odločanju glede lastne prihodnosti. Ob tem, da se pridružujemo iniciativi akademske skupnosti, je naš glas namenjen dijakinjam in dijakom, ki nimajo prav ničesar opraviti z vašimi kalkulacijami in mahinacijami. Zato zahtevamo, da vlada RS omogoči maturantkam in maturantom normalne pogoje za vpis na želen visokošolski študijski program. Situacija, v kateri so se znašli, jih že tako zaradi oteženih priprav na maturo postavlja v veliko stisko, ki jo trenutne vladne odločitve samo še poglabljajo.

Vlada in njen predsednik s takimi dejanji grobo kršita Zakon o visokem šolstvu in 58. člen Ustave RS. Odločitve, ki se lomijo na hrbtih mladih generacij, so škodljive in nedopustne.

Srednješolske profesorice in profesorji: Ana Čigon, Maja Delak, Mojca Dimec, Urška Djukić, Primož Ekart, Jošt Jesenovec, Andrej Jus, Andreja Kopač, Barbara Krajnc Avdić, Vid Merlak, Ciril Oberstar, Sinja Ožbolt, Matjaž Predanič, Jelena Rusjan, Darko Sinko, Aja Zupanec, Nataša Živkov