Povedati pa je treba, da je to stališče zavajanje slovenske upokojenske javnosti, saj gre za namerno mešanje hrušk in jabolk. Redna usklajevanja pokojnin se po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju izvajajo izključno zaradi ohranjanja realne vrednosti pokojnin in nimajo nikakršne zveze z odmernim odstotkom. Izredna usklajevanja pokojnin pa so bila, in so še, namenjena odpravi negativnih posledic, ki jih je za pokojnine imel zloglasni Zujf (Zakon o uravnoteženju javnih financ), sprejet leta 2012. Svojo trditev želim podkrepiti z nekaj dejstvi.

Od leta 2015 do vključno 2020 se je povprečna neto plača v Sloveniji dvignila za 19,14 odstotka, medtem ko so v enakem obdobju pokojnine narasle za 18 odstotkov (redne in izredne uskladitve pokojnin skupaj). Če pri rasti pokojnin ne bi upoštevali izrednih uskladitev, ki so namenjene odpravljanju negativnih posledic Zujfa, bi bil dvig pokojnin v enakem obdobju zgolj 13,1 odstotka.

Ob povprečni neto plači 1013,25 evra iz leta 2015 bi bila pokojnina za moške pri odmernem odstotku 57,25 odstotka izračunana v višini 580,10 evra, ob povprečni plači v letu 2020 1207,20 evra (ocena, ker so trenutno na razpolago podatki le za 11 mesecev 2020) pa bi bila pri enakem odmernem odstotku v letu 2021 pokojnina izračunana v znesku 691,12 evra ali 19 odstotkov več, enako kot je bila tudi ugotovljena rast povprečnih plač v Sloveniji. Pri uzakonjenem odmernem odstotku za leto 2021 (59,5 odstotka) bi bila izračunana pokojnina 718,28 evra ali za 27,16 evra več. Če bi upoštevali odmerni odstotek 63,5 odstotka, ki izenačuje moške upokojence z ženskimi upokojenkami, bi bila višina pokojnine določena v znesku 766,57 evra ali za celih 75,45 evra več, kot je dejanska pokojnina moških upokojencev, ki so bili upokojeni pred letom 2020.

V letu 2019, ko je bilo najavljeno sprejetje zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, smo upokojenci podpisovali peticijo »Upokojenci zahtevamo spoštovanje zakona«, v kateri je bila ena od zahtev tudi, da se z uveljavitvijo zakona o spremembah in dopolnitvah ZPIZ-2 na novo odmeri pokojnina upokojencem, ki so bili upokojeni med 1. 1. 2013 in 31. 12. 2019, in se s tem tudi njim odpravi diskriminacija med spoloma, ki je nastala s sprejetjem ZPIZ-2 konec leta 2012. Povedati moram, da čeprav je peticijo do odstopa Šarčeve vlade podpisalo več kot 15.000 slovenskih državljanov, ZDUS ni podprl te peticije.

Dejstvo je, da s trenutno veljavno zakonodajo ostajamo moški upokojenci dosmrtno diskriminirani v primerjavi s tistimi, ki bodo upokojeni po 1. 1. 2025. Ravno tako bodo do svoje smrti diskriminirani upokojenci, ki so bili oziroma bodo upokojeni med letoma 2020 in 2024, saj njihove pokojnine ne bodo izenačene s pokojninami upokojenk. To pomeni, da je pri teh upokojencih, ki jih je okoli 90.000 (50.000 upokojenih med letoma 2013 in 2019 in 40.000 takih, ki bodo upokojeni po 1. 1. 2020 do 31. 12. 2024), kršeno načelo enakosti, opredeljeno v naši ustavi. Zato sem pred nekaj dnevi tudi poslal zagovorniku načela enakosti predlog za obravnavo diskriminacije na podlagi spola, ki jo v nasprotju s 14. členom Ustave RS ustvarjajo določbe zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. ZDUS, ki ima številno članstvo, in med svojimi člani zagotovo premore tudi številne vrhunske pravnike, pa bi lahko pred ustavnim sodiščem sprožil pobudo za oceno ustavnosti zakona o spremembah in dopolnitvah ZPIZ-2.

Verjamem, da v Zvezi društev upokojencev Slovenije želijo delovati v interesu vseh upokojencev, vendar je pri tem najprej treba razumeti pokojninski sistem, ki ga imamo. Zdi pa se mi, da pokojninskega sistema ne razume vodstvo ZDUS, vključno z njenim predsednikom, kakor ga tudi najbrž ne razumejo državni birokrati, ki se ukvarjajo s problematiko starejših. Če pa ga morda razumejo, gre v tem primeru za sprenevedanje brez primere, ki gre na škodo dokaj velikega deleža slovenske populacije.

Kajtimir Kunc, Zagorje ob Savi