In kaj ima to s poslanstvom? Današnji oziroma že desetletja trajajoč glasbeni program je namreč izrazit del angloameriškega kolonializma. Kaj pa, če bi glasbeni uredniki vključili tudi avstrijsko, madžarsko in širše gledano azijsko, južnoameriško ali afriško glasbo? Tako bi poslušalce ozaveščali (mogoče celo vzgajali in izobraževali?) o jezikovno-kulturni raznolikosti, o strpnosti do drugačnosti in o dragocenosti tega bogastva. Pri današnji tehnologiji bi tak izbor glasbe zahteval samo pritisk na pravi gumb računalnika. A najprej bo treba razumeti in dojeti, kaj je to poslanstvo in kaj je njegov cilj.

Res je, zavedati se moramo, da se še bolj izrazit kolonializem izvaja v šolskem sistemu, saj se morajo naši otroci učiti angleščino, preden spoznajo značilnosti svojega maternega jezika. A to je druga zgodba oziroma področje raznarodovalne jezikovne politike. Ja, in predvsem tu je treba poudariti virus kolonializma.

Za začetek torej predlagam glasbenim urednikom in mogoče tudi programskemu svetu RTV Slovenija, da razpravljajo o vsebini in ciljih glasbenega poslanstva na Radiu Prvi. Tako sedanji, še bolj pa bodoči poslušalci jim bomo in bodo hvaležni za tak korak, ki bo nedvomno prispeval k poslanstvu RTV Slovenija ter poslanstvu glasbenega programa Radia Prvi.

Janez Zadravec, Maribor