Če so nekoč podjetja zmagovala zaradi moči vodje, danes zmagujejo zaradi moči organizacije. Dobri voditelji se iz soja žarometov pomikajo v ozadje. Tam ustvarjajo podporni sistem, ki omogoča, da lahko zaposleni v ospredju delajo dobro. Močna podjetja 21. stoletja so tako tista, ki se poleg finančnih izkazov zavedajo pomena kakovosti odnosov med podjetjem in zaposlenimi. Osebnostna rast in učinkovitost zaposlenih sta tesno povezani. Od njiju so odvisni uspeh organizacije, njen potencial za rast in njena odpornost proti krizi. Vprašanje pa je, kako naj to neotipljivo konkurenčno prednost podjetja izmerijo? To zagato odpravlja izbor najboljših zaposlovalcev Zlata nit. Izbor prepoznava in promovira najboljše zaposlovalce na podlagi enostavnega, preverjenega in verodostojnega merjenja kakovosti odnosa med organizacijo in zaposlenimi.

Kako izbrati najboljše?

»Med 59 prijavljenimi podjetji smo določili po sedem finalistov v vsaki velikostni kategoriji. Na uvrstitev podjetij med sedem finalistov v njihovi kategoriji je vplivalo povprečje rezultatov vprašalnika med zaposlenimi (80 odstotkov) in uspešnosti (20 odstotkov), merjene z indeksom uspešnosti BSX Bisnode,« pojasnjuje mag. Edita Krajnović, vodja metodologije Zlate niti. Toda bolj kot številke so za zlatonitnike pomembni kakovostni odnosi, ki so tudi sicer ključnega pomena za rast in uspeh podjetja oziroma organizacije. Na vprašalnik o kakovosti odnosov je odgovorilo 5967 zaposlenih, 1360 (22,8 odstotka) jih je na anketo odgovarjalo v pisni obliki, 4607 (77,2 odstotka) pa elektronsko, prek spleta. Vsa sodelujoča podjetja imajo možnost pridobiti osnovno ali poglobljeno poročilo. Rezultati so informacija, ki vodstvu in strokovnim službam omogoča navigacijo, na katerih področjih se je treba aktivirati, da podjetje neguje ali razvija svojo odličnost. »Vse to, kar podjetje vlaga v odnose in zavzetost ljudi navznoter, se zelo hitro odraža na rezultatih na trgu.« Po načelu: poskrbite za svoje ljudi in ti bodo poskrbeli za vaš posel. Skrb za dobro vseh je tista, ki omogoča rast, razvoju daje zalet in uspehu krila. Aktualno dogajanje kaže, da soliranja ni. Vsi smo povezani. Bolj ko so naši odnosi kakovostni, bolj zlata bo naša prihodnost. Tega se še kako dobro zavedajo podjetja, ki so se letos uvrstila v finalni izbor Zlate niti.

3 × 7 izstopajočih

Finalisti v skupini velikih podjetij so Gen-I (lanski zmagovalec), Atlantic Droga Kolinska, Plastika Skaza (med finaliste se umešča desetič), Krka, Varis Lendava, AMZS in Pomgard. Med srednje velikimi podjetji so med finalisti Zemanta (lanski zmagovalec), XLAB, EKWB, Imperial Brands – Tobačna Ljubljana SMART COM, Saop in Špica International, ki je v izboru že enajstič. Med malimi podjetji pa so se med finalno sedmerico umestila podjetja: Intera (v projekt se vključuje že desetič), Zaposlitveni center Avantus, Lunos, List, Red Orbit (lanski zmagovalec), SAP in Imperial Brands – 3DVA.

Vsak petek vse do konca 14. izbora Zlata nit, ki bo 25. marca, bomo v rubriki Zaposlitve in kariera predstavljali zgodbe 21 finalistov. Z izpostavljanjem najboljših praks na področju zaposlovanja želimo vplivati na bolj dinamičen razvoj delovnih mest in prispevati k večji konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Vabljeni k branju!