Kot je v današnji izjavi za medije povedal Stojnšek, so v sredo opravili 15 hišnih preiskav na širšem celjskem območju, za čas preiskovalnih dejanj so 11 osebam odvzeli prostost. Po končani preiskavi so jih že izpustili. Hišne preiskave so opravili zaradi utemeljenih sumov korupcijskih kaznivih dejanj jemanja in dajanja podkupnin.

Po besedah Stojnška so po dosedanjih ugotovitvah vsaj štirje javni uslužbenci, zaposleni v subjektih javnega prava, v letih 2019 in 2020 od različnih ponudnikov storitev v postopkih javnih naročanj del sprejemali denarne nagrade, darila ter druge koristi.

Favorizirali že v naprej določenega ponudnika

Osumljeni so z zlorabo svojega uradnega položaja, v okviru katerega so pripravljali razpisne dokumentacije, neposredno vplivali na izbiro ponudnikov v postopkih javnih naročanj. Na izbiro so vplivali tako, da so v postopkih javnih razpisov fizično posegali v že prejeto razpisno dokumentacijo ter uradno prejeto in originalno razpisno dokumentacijo določenega ponudnika nadomeščali z razpisnim pogojem vsebinsko ustreznejšo ponudbo.

V postopkih naročil majhnih vrednosti pa so pošiljali povpraševanja ponudnikom, s katerimi so se vnaprej predhodno dogovorili, da bodo posredovali t.i. fiktivne ponudbe, ki niso vsebovale prave volje ponudnika, pač pa so služile zgolj formalnim pogojem izvedbe postopka javnega naročanja z zbiranjem ponudb.

Pri izvedbi tovrstnih javnih naročil, ki so bila vredna od nekaj tisoč evrov pa do 1,5 milijona evrov, so bila na podlagi določil zakona o javnem naročanju kršena načela, ki pri delu obvezujejo javne uslužbence in javne institucije. Kršena so bila načela konkurence med ponudniki, gospodarnosti, ekonomičnosti in smotrnosti. Postopki javnega naročanja so bili namreč izvedeni tako, da so omejevali konkurenco med možnimi ponudniki, saj so favorizirali že v naprej določenega ponudnika, s čimer posledično občine niso zagotovile gospodarne in učinkovite porabe javnih sredstev, je dejal Stojnšek.

Zaradi storitve kaznivih dejanj jemanja podkupnine grozi osumljenim zapor od enega do petih let ter denarna kazen. Za dajanje podkupnine pa zapor od šestih mesecev do štirih let in prav tako denarna kazen.

Med osumljenimi ni vodilnih občinskih uslužbencev

Šrot je v izjavi za medije dejal, da na celjski občini preiskava poteka tudi danes, med osumljenimi pa so tri osebe z občinskega oddelka za okolje. Te osebe pa danes niso prišle na svoja delovna mesta. Med osumljenimi ni vodilnih občinskih uslužbencev, je zatrdil Šrot in dodal, da se je preiskava nanašala na javne razpise manjše vrednosti, kar pomeni manj kot 100.000 evrov.

Petre pa je povedal, da je vojniška občina stranska udeleženka v predkazenskem postopku ter da kriminalisti preiskujejo in zbirajo informacije glede suma o obstoju kaznivega dejanja prejemanja podkupnine ene zaposlene osebe zaradi morebitnega favoriziranja izbora izvajalcev v projektih javnega naročanja. Ta oseba naj bi za nagrado omogočila pridobitev posla pri gradnji vrtca na Frankolovem. Kriminalisti pa so jim zasegli pisno in elektronsko gradivo, je še dejal Petre.