Aktualnemu direktorju ZZZS Marjanu Sušlju štiriletni mandat preneha 2. marca, skupščina ZZZS pa je danes sprejela tudi sklep, da za obdobje od 3. marca do nastopa funkcije generalnega direktorja ZZZS za naslednji mandat, vendar najdlje za eno leto, Sušlja imenuje za vršilca dolžnosti generalnega direktorja ZZZS.

Poleg Sušlja in Mlakarjeve, ki vodi krško območno enoto ZZZS, se je na razpis prijavil tudi nekdanji dolgoletni direktor ZZZS in nekdanji minister za zdravje Samo Fakin.

Razpis za generalnega direktorja so sicer morali večkrat ponavljati. V prvih dveh poskusih nihče od kandidatov ni dobil podpore upravnega odbora. Prvi razpis je bil objavljen konec avgusta, nanj pa sta prispeli dve prijavi. Razpisne pogoje je izpolnjeval le Sušelj, ki pa na upravnem odboru ni dobil zadostne podpore. Kandidatka, ki se je poleg njega še prijavila na razpis, pa se ni niti odzvala vabilu na razgovor.

Na drugi razpis se je Sušelj ponovno prijavil, poleg njega pa še direktor Zdravstvenega doma Velenje Janko Šteharnik in direktor Zdravstvenega doma Brežice Dražen Levojević. Na seji upravnega odbora ZZZS konec oktobra noben od kandidatov ni dobil zadostnega števila glasov.

V tretjem razpisu, na katerega so prispele tri prijave, pa je upravni odbor ZZZS konec januarja predlagal Mlakarjevo.