Vlada izkorišča možnost, ki ji jo daje zakon o visokem šolstvu. Ta javne visokošolske zavode obvezuje, da pred objavo razpisa prostih vpisnih mest pridobijo soglasje vlade. Zakon so sprejeli leta 1993, torej po odpravi samoupravnega socializma, že v času strankarskega parlamentarizma in obrobnega kapitalizma. Dnevnikova primerjava meče v isti koš različna obdobja jugoslovanskega socializma. Jugoslavija je začela opuščati državno-partijski model leta 1950 z zakonom o delavskem samoupravljanju. V tem procesu se je Komunistična partija Jugoslavije leta 1952 preimenovala v Zvezo komunistov Jugoslavije. Tako imenovano dogovorno ekonomijo so vpeljali leta 1976, da bi odpravili negativne posledice tržnega socializma, ki ga je vpeljala reforma leta 1965 (družbeno razslojevanje, povečevanje razlik med severom in jugom, pojav monopolov). V socialistični Jugoslaviji v visokem šolstvu ni bilo ne delavskega samoupravljanja ne dogovorne ekonomije. Šolstvo, zdravstvo, kultura, pokojninski sistem, sociala so delovali po sistemu družbenega upravljanja. Družbeno upravljanje je v javnih storitvah odpravilo etatistično birokratizacijo, hkrati pa jih je obvarovalo pred tržno komercializacijo.

Če brez razločka premetavamo puhlice o socializmu, organiziramo pozabo svoje zgodovine. Izkušnje socializma pa so še zlasti pomembne, saj nam lahko pomagajo, ko iščemo izhod iz kapitalizma.

Rastko Močnik, Ljubljana